Slik vil LO få Norge ut av krisa

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt

Slik vil LO få Norge ut av krisa

Det å holde folk i jobb er det aller viktigste nå. Arbeid til alle er jobb nummer 1 for LO, det betyr så mye for samfunnet og for den enkelte.

Koronakrisen

LO mener det må mer aktiv politikk til for å få Norge ut av krisa.

Dette kan blant annet inkludere:

  • Lønnssubsidier for å redusere risikoen til bedrifter som tar alle ansatte tilbake fra permittering
  • Utvidet permitteringslengde til maks 52 uker, for å hindre oppsigelser i kriserammede bedrifter
  • Kraftig økning til arbeidsmarkedstiltak, med flere tiltaksplasser og økte ressurser til NAV
  • Kommunene må styrkes som velferdsleverandør og tilføres midler for å framskyndede bygge-, anleggs- og vedlikeholdsprosjekter
  • Investeringsbeslutning om fullskalaprosjektet for karbonfangst og lagring, både for Klemetsrud og Brevik
  • Tiltak for å opprettholde investeringsnivået på norsk sokkel og iverksette investeringer som vil gi effekt i hele næringen
  • Styrke og utvide mandatet til statlige låne- og garantiordninger, Enova og GIEK som bidrag til eksportrettede næringer
  • Tiltak som kan opprettholde aktiviteten i verfts-, leverandørindustri og maritim næring, blant annet bygging av to nye forskningsfartøy