Skuffende at Hareide ikke skjønner alvoret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LOs leder - sammen med representanter for drosjenæringen. Foto.
Foto: Linda Reinholdsen/LO Jeg synes det er svært skuffende, men i tråd med det vi har sett lenge fra regjeringen. Vi må bare slå fast at regjeringen ikke forstår at dette frislippet vil føre til løsarbeidertilstander og sosial dumping i den norske drosjenæringen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, her med drosjesjåfør Anne Karlsen Hove og YS-leder Erik Kollerud.

Skuffende at Hareide ikke skjønner alvoret

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier nei til å justere «drosjeloven» i forkant av frislippet 1. november. – Svært skuffende, men jeg er dessverre ikke overrasket, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO-lederen får følge av YS-leder Erik Kollerud:

-  Dette gjør det mye vanskeligere å ivareta sikkerhets- og vernebestemmelser og norske lønns- og arbeidsforhold i drosjenæringen. Det vil også bli langt vanskeligere å organisere ansatte i næringen og sørge for et godt partssamarbeid, sier Kollerud.

Vil beholde taxisentralene  

Den 1. november trer den omstridte lovendringen av yrkestransportloven i kraft. Lovendringen innebærer blant annet et frislipp i antall drosjeløyver, fjerning av krav for å bli løyvehaver og at kravet om at man må være tilknyttet en taxisentral blir borte.

En bred front bestående av LO, YS, NHO Transport, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Norge Taxiforbund har i et felles opprop bedt Hareide gjeninnføre kravet om at drosjer må være tilknyttet en taxisentral.

- Vil stanse sosial dumping i drosjenæringen

– Vi har bedt om en justering av den vedtatte lovendringen for å sikre hensikten bak den: En seriøs næring, rettferdig konkurranse, et pålitelig tilbud og ikke minst en jobb drosjesjåfører kan leve av og med, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Dyrere og dårligere

Men Samferdselsminister Knut Arild Hareide har i sitt svar nå altså avvist sentraltilknytningsplikt, blant annet med begrunnelse om større frihet og fleksibilitet.

- Det er skuffende at Hareide velger å se bort fra hva som har skjedd i mange andre land hvor drosjesjåfører i praksis har blitt underbetalte løsarbeidere etter lignende frislipp. Erfaringene fra Sverige viser dessuten at tilbudet ble dyrere og dårligere for passasjerene, påpeker Gabrielsen.

De rød-grønne partiene på Stortinget støtter sentraltilknytningsplikten. Det betyr at aksjonen for en mer seriøs drosjenæring må få støtte fra Fremskrittspartiet før frislippet trer i kraft 1. november.

Teknologi må styres

Lovendringen uten justeringen som Hareide nettopp har avvist, vil bane vei for selskaper som Uber, som til nå ikke har tatt ansvar for sine sjåførers inntjening.

Hareide gjentar i svaret til organisasjonene at ny teknologi «har åpnet for nye måter å formidle drosjetjenester på».

-  Ny teknologi og nyvinninger er bra. Men vi kan ikke kaste grunnleggende arbeidstakerrettigheter og regler over bord bare fordi det kommer nye apper. Vi må ta styring over teknologien for å få et godt og sikkert tilbud til kundene samtidig som sjåførenes lønnsinntekt sikres, sier Gabrielsen.

- Kampen er selvsagt ikke over med dette. Det er egentlig nå den begynner, for vi kommer ikke til å finne oss i et kappløp mot bunnen i drosjenæringen, sier LO-lederen.

Her kan du lese mer om oppropet for en seriøs drosjenæring.   (Facebook-side)

 

Kontakt