Seminar om "de unge aktivistene"

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av smilende jente som står foran en vennegjeng
Hvordan påvirker algoritmer og fremveksten av kunstig intelligens i sosiale medier barn og unges deltagelse og medvirkning? Det er et av spørsmålene som stilles på konferansen.

Seminar om "de unge aktivistene"

For barn og unge er det av grunnleggende betydning å lære seg måter å delta i og medvirke i samfunnet på, det være seg i smågrupper, i lokalsamfunnet, i organisasjonslivet og i samfunnet i stort.

I Norge har vi et demokratisk samfunnssystem med gode og viktige kvaliteter, og det er mange måter og veier for de unge å vokse inn i dette på.

På LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid ser vi nærmere på viktige arenaer for deltakelse og medvirkning, som barnehagen, skolen og storsamfunnet, vi får høre unge selv som er representanter for viktige organisasjoner og til slutt setter vi fokus på sosiale medier og deltakelse.

Konferansen holdes fredag 6. desember 2019 09.00 - 15.00
Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate 21, Oslo. Møterom Forum
Påmeldingsfrist 08.11.2019 16.00.00

Les programmet og meld deg på konferansen