Rik på mangfold

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Førstesekretær i LO Julie Lødrup, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Killi Westhrin, Konsernsjef Posten Norge AS Tone Wille, og leder i Fagforbundet Post og Finans Gerd Øiahals er de første til å signere samarbeidsavtalen "Rik på mangfold

Rik på mangfold

I dag gikk startskuddet for LO og Norsk Folkehjelps samarbeid for økt inkludering og mangfold på arbeidsplassene.

Rik på mangfold - en arbeidsplass for alle er et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og fagforbund eller på arbeidsplasser, hvor ledelse og fagforening samarbeider for å fremme en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. 

Norsk Folkehjelp vil veilede i hvordan jobbe systematisk med likestillingsarbeid ved nettverkssamlinger for LO og fagforbund eller i møter på arbeidsplassen hvor ledelse og fagforening er representert.

Norsk Folkehjelp vil også holde kurs, arrangere en årlig fagkonferanse og lage en felles rapport på det systematiske likestillingsarbeidet som blir redegjort for i årsregnskapet/beretningen. Alle fagforbund og bedrifter skal som et minimumstiltak sende to deltakere på kurset Hvordan gjenkjenne diskriminering i arbeidslivet? som holdes av Norsk Folkehjelp.

Fagforbundene og bedriftene betaler en årskontingent, i den inngår en synlighetspakke for et mangfoldig arbeidsliv bestående av logo, bilder og en kort animasjonsfilm.

Tiltaket er en oppfølging av LO-kongressens vedtak om å etablere bettverk for mangfold og integrering. 

Les mer på Norsk Folkehjelps nettside

Stor interesse for LO og Norsk Folkehjelps samarbeid om mangfold og integrering.

 

Kontakt