Regjeringen lyttet til LO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i Storingets vandrehall. Foto
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringen lyttet til LO

- Det er bra at regjeringen nå lytter til LO og vrir statens utgifter fra å betale for passivitet gjennom dagpenger til å betale for å være tilbake på jobb, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Arbeid til alle

- Nå er det behov for tiltak for å få permitterte raskere tilbake i jobb. Derfor har vi foreslått en ordning med lønnstilskudd for permitterte som er rask, enkel, virkningsfull og midlertidig for bedrifter som har opplevd kraftig fall i omsetningen som en følge av krisen, sier LO-lederen.

Lytter til LO

Han mener det imidlertid er viktig at lønnstilskudd til arbeidsledige ikke erstatter vanlig sysselsatte. Det vil bare skape nye arbeidsledige.

- Et problem er at det kan være usikkerhet ved å ta de permitterte tilbake til jobb før man vet med sikkerhet at omsetningen går vesentlig opp. En slik ordning LO har foreslått og som regjeringen har lyttet til vil gjøre det lettere, sier LO-lederen.

Ikke opprette lavlønnsjobber

Han er også opptatt av at lønnstilskudd ikke kan brukes for å opprette lavtlønnsjobber og at støtten kun gis til bedrifter med omsetningsfall som følge av smitteverntiltakene og som er knyttet til egne permitterte i en avgrenset periode der tiltakene avvikles.

- Det er viktig i denne fasen av koronakrisen å vri statens utgifter fra å betale for passivitet gjennom dagpenger til å betale for å være tilbake på jobb, sier LO-lederen.

Utvide permitteringstiden

I tillegg er det avgjørende at vi nå raskt får utvidet permitteringsregelverket til å gjelde 52 uker, slik LO lenge har foreslått.

- For å hindre at bedriftene må gå til oppsigelser og dermed legge ned arbeidsplasser, må vi utvide anledningen til å permittere. Det gjør at bedriftene ikke mister verdifull kompetanse og at arbeidsledigheten øker, sier LO-lederen.

Kontakt