Regjeringen bruker opp pengene for fremtidens generasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Forsidebilde fra St. Meld. 14 (2020-2021)/Finansdepartementet.

Regjeringen bruker opp pengene for fremtidens generasjoner

Regjeringen er bekymret for fremtidens pengebruk, men har selv brukt oljepenger på milliarder i skattekutt uten effekt.

Hold deg oppdatert på de viktigste sakene som gjelder for arbeidstakere i Norge - meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Det økonomiske handlingsrommet i statsbudsjettene blir mindre i årene fremover. Det viser regjeringens perspektivmelding. Vi blir flere eldre, det blir behov for flere velferdstjenester og oljeinntektene vil reduseres. 

Regjeringen bruker perspektivmeldingen til å vise at offentlige budsjetter kan få store underskudd i fremtiden, men at økt sysselsetting langt på vei vil kunne løse disse problemene. 

Bekymret hvert fjerde år

Store forskjeller fører til mindre vekst i framtida, sier Bjørnstad.

- Dette budskapet har blitt gjentatt hver gang det har blitt lagt fram slike perspektivmeldinger det siste drøye tiåret. Det er ikke tvil om at Norge står overfor mange utfordringer i årene som kommer. Det framstår likevel som et paradoks at denne regjeringen hvert fjerde år framstår som svært bekymret for framtidas pengebruk. Samtidig har den samme regjeringen vært svært så villig til å bruke av framtidas handlingsrom ved å spandere store skattekutt til de rikeste, sier LOs sjeføkonom, Roger Bjørnstad. 

LO mener at den viktigste utfordringen er å få flere i jobb.  

Bli LO-medlem i dag.

- Det er færre i jobb nå enn det var for 7 år siden da høyresiden vant valget. Skal vi få flere i jobb må det satses på økt kompetanse. Flere må få utdanning, både i skole og i arbeidslivet. Her er det fortsatt nok å ta tak i, sier sjeføkonomen.  

Organisert arbeidsliv

Han mener det i tillegg er viktig å se på hva slags jobber vi skal i ha fremtiden. Det er helt nødvendig med et organisert arbeidsliv og et krafttak mot sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår. Skal vi få flere til å ta fagutdanning kan ikke bedrifter kun gå etter den arbeidskraften som er billigst akkurat nå. 

- Vi kan ikke følge lavlønnssporet i norsk arbeidsliv. Vi må satse på kompetanse, sier han. 

Flere i jobb vil kunne bidra til den andre store utfordringen vi har. Norge har blitt rikere og rikere de siste 40 årene. Likevel viser perspektivmeldingen at forskjellene har økt i den samme perioden. Framover mot 2060 skal vi bli enda rikere.  

Må redusere ulikhet

- Da er det viktig hvordan velstanden blir fordelt. Slik sett er det slående at finansminister Sanner ikke nevnte ordet ulikhet en eneste gang i sin innledning i dag. Økende ulikhet er ikke bare et problem for de som rammes, men for hele samfunnet. Vi blir simpelthen fattigere som samfunn. Store forskjeller fører til mindre vekst i framtida, sier Bjørnstad. 

Han mener bedriftene må investere i fremtidens arbeidsplasser, men regjeringen har ikke dekning for å påstå at skattekuttene de har innført er «vekstfremmende».  

- Regjeringens utredning høsten 2020 viste at formuesskattekutt har liten effekt for å øke antall arbeidsplasser. Det man derimot har stadfestet er at skattekuttene har vært medvirkende årsak til den raske økningen i kapitalopphopning og formuesulikhet. Ytterligere skattekutt er med andre ord feil strategi for å gjøre det lønnsomt å investere i bedrifter og økte de produktive investeringene, sier Bjørnstad. 

Nei til privatisering

Meldingen viser at det vil være store behov for gode velferdstjenester i framtida. LO understreker at dette må være et offentlig ansvar. Meldingen viser at vi ikke har råd til å sløse med samfunnets penger. Da kan vi ikke bruke store summer på privat profitt hos velferdskonserner.  

- Høyre prøver å skape en motsetning mellom privat og offentlig drift. Vi må få flere folk i arbeid, både i offentlig og privat sektor i framtida. Vi er avhengig av at begge deler drives godt. Formålsløse kutt i offentlige budsjetter er ikke veien å gå for å møte framtidas utfordringer. I disse dager er det lett å se at det å kutte i Folkehelseinstituttet var uklokt. Det gjorde Norge dårligere forberedt på pandemien, sier Bjørnstad. 

Kontakt