LO-sekretariatet har konstituertPeggy Hessen Følsvik som LO-leder

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Henry Mai

LO-sekretariatet har konstituert Peggy Hessen Følsvik som LO-leder

LO-sekretariatet avholdt et ekstraordinært møte onsdag 10. mars 2021 kl. 10.00 etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens plutselige bortgang 9. mars.

Sekretariatets medlemmer uttrykte stor sorg over LO-lederens bortgang og tapet av LO-familiens fremste tillitsvalgte, og sendte varme tanker til Hans-Christians nærmeste familie.

Sekretariatet konstituerte 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik som LOs leder fram til første representantskapsmøte, og innstilte overfor representantskapsmøtet som skal avholdes 6. mai at Følsvik konstitueres fram til den utsatte kongressen i mai 2022.

– Det er med sjokk og dyp sorg LOs sekretariat har mottatt meldingen om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang, sier konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– LO-familien har nå en formidabel oppgave foran oss. Vi står midt oppe i en krise med 200.000 arbeidsledige. Vi står foran et lønnsoppgjør og et stortingsvalg til høsten, som vil ha stor betydning for våre medlemmer. I dag takker jeg for tilliten sekretariatet har gitt meg med å gjøre Hans-Christians ord til mine:

– Vi står nå midt oppe i en krise. Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb. LOs viktigste oppgave nå er å sikre tryggheten og inntekten til folk.

Sekretariatets vedtak lyder:

1. Første nestleder Peggy Hessen Følsvik konstitueres som leder frem til Representantskapets møte 6. mai 2021.

2. Peggy Hessen Følsvik innstilles som LO-leder ved representantskapet 6. mai 2021.

For ytterligere informasjon:

Informasjonssjef Jenny Ann Hammerø: 916 99 817

Kommunikasjonsrådgiver Anders Horn: 916 36 694

Kontakt

Kontakt