Om partistøtte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Uklart bilde av folkemengde i åpen gate. Foto.
Foto: Shutterstock/NTB

Om partistøtte

LOs partistøtte har lange tradisjoner og vedtas i en demokratisk prosess i våre valgte organer.

LO vedtar partistøtte til de partiene som best ivaretar arbeidsfolks interesser. LOs medlemmer har ikke millioner på konto som de kan gi til partier som vil forme en politikk som passer vanlige arbeidsfolk. Derfor gir vi i felleskap.

LOs bidrag til partiene på venstresiden oppveier for de millionene høyresidens bidragsytere gir til sine partier. Uten LOs bidrag ville det vært en stor skjevhet i høyresidens favør.

LO gir til de partiene som er mest enig med våre medlemmer. Vi har spurt gjennom medlemsdebatten og nesten 150 000 av våre medlemmer har svart. De har sagt at å forebygge ulikhet, det å skape jobber, trygghet i jobben og lønn når man er syk er de viktigste sakene for dem.

LO er en stor og åpen demokratisk organisasjon som er stolt av å si at vi fremmer interessene til helt vanlige arbeidsfolk. Dagens regjering fører en politikk for økte forskjeller. Derfor ønsker våre medlemmer å bidra til et nytt stortingsflertall og en ny regjering neste høst.

LO jobber for å ivareta våre medlemmers interesser både overfor arbeidsgiverne og i samfunnet. Det betyr at vi støtter opp om en politikk som bidrar til økt sysselsetting, rettferdig fordeling og en sterk velferdsstat som bidrar til å opprettholde samholdet og tilliten i befolkningen.

Kontakt