Ny hovedavtale mellom LO og Finans Norge på plass

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portrettbilde av Peggy Hessen Følsvik
-Jeg synes vi har kommet et langt stykke videre på viktige punkter, sier Hessen Følsvik.

Ny hovedavtale mellom LO og Finans Norge på plass

– Vi er fornøyd med at vi har fått gjennomslag for viktige krav, og er særlig fornøyd med at vi har kommet et langt stykke videre med å oppnå en harmonisering av avtalene i området, sier Peggy Hessen Følsvik, LOs forhandlingsleder og første nestleder i LO. 

. Det er også viktig for oss at bærekraftig utvikling har kommet inn som et av samarbeidsområdene i avtalen, dette gir de tillitsvalgte et tydelig mandat i det viktige arbeidet med grønn omstilling av næringen.

LO og Finans Norge er enige om en ny hovedavtale for den neste fireårsperioden. 

 Hovedavtalen er arbeidslivets "grunnlov" og inngår som del I av Sentralavtalen, og inneholder regler om tvistebehandling, arbeid under konflikt, tillitsvalgtes rettigheter og plikter, informasjon, samarbeid og medbestemmelse med mere.

Vanligvis fører hovedavtaleforhandlinger kun til mindre endringer i avtaleverket, men resultatet i år innebærer at det blir gjort flere viktige justeringer.

-Jeg synes vi har kommet et langt stykke videre på viktige punkter, sier Hessen Følsvik. Vi har kommet videre i arbeidet med å harmonisere avtaleverket. Dette har vært et strategisk arbeid fra LO Finans sin side gjennom mange år, og lå også til grunn for konflikten i 2018.

Vi har også fått på plass en referanse til FNs bærekraftmål i samarbeidsdelen av avtalen. Dette gir de tillitsvalgte et bredt mandat til å jobbe sammen med ledelsen om bærekraftspørsmål. Finansnæringen er allerede godt i gang med dette arbeidet, men bestemmelsen sikrer at de tillitsvalgte trekkes med i dette viktige arbeidet.

Et område vi dessverre ikke kom i mål med, er bestemmelsen om arbeidet med likestilling (§ 17). Vi er enige om å arbeide videre med dette i et utvalgsarbeid, og LO har gitt klart uttrykk for hva som er vårt utgangspunkt i dette arbeidet.

Vi er opptatt av at denne bestemmelsen moderniseres og at både lokale og sentrale parter ansvarliggjøres i dette viktige arbeidet. Utvalgsarbeidet knyttet til likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen fra 2017 vil også være en viktig del av dette grunnlaget.