Ny forskning om bruk av alkohol

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ny forskning om bruk av alkohol

Den andre rapporten fra prosjektet «Alkohol og arbeidsliv» er lansert. I den forbndelse inviterer Akan kompetansesenter til frostseminar torsdag 13. juni på Kulturhuset i Oslo. Funnene fra rapporten blir presentert av forsker Inger Synnøve Moan fra Folkehelseinstituttet.

Hovedfokus i denne rapporten er på forskjeller mellom ansatte i ulike bransjer, ansatte i offentlig og privat sektor, ansatte i bedrifter av ulik størrelse, i urbane og rurale strøk, samt ansatte med og uten lederansvar. Og det er store forskjeller!

Den andre rapporten fra prosjektet «Alkohol og arbeidsliv»

Om frokotseminaret:

Tid:Torsdag 13. juni

Sted:Kulturhuset kl. 09.00-10.00.

Det faglige innholdet starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 10.00. Kaffe og enkel servering fra 8.30.

Påmelding på e-post til akan@akan.no.

Vel møtt!

Kontakt