Norsk lønn i norske farvann

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Norsk lønn i norske farvann

Hurtigrutens cruise fra Hamburg til Finnmark med flere havneanløp underveis utfordrer regelverket.

I fjor brøt Hurtigruten regelverket under en seilas til Svalbard, da skipet MS Spitsbergen ble registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) i motsetning til Norsk Ordinært Skipsregister for å slippe unna å betale norsk tariff til de ansatte om bord, noe som ga Hurtigruten store besparelser.

Da fastslo Sjøfartsdirektoratet at Hurtigruten brøt loven under en seilas til Svalbard.

I år har Hurtigruten seilt Hamburg- Hammerfest med en rekke anløp langs kysten og registrert to skip i NIS-registeret. Det er imidlertid slik at Forskriften kun tillater NIS-registrerte fartøy seilas mellom norske havner dersom det anløper minst to utenlandske havner.

Denne gangen godtok Sjøfartsdirektoratet at rederiet la inn en ekstra stans i en tysk havn noen timer som tilfredsstillende. Sjømannsforbundet gikk videre med saken, sammen med LO.

Norsk lønn i norske farvann

- LO er opptatt av norsk lønn i norske farvann. Det norske arbeidsmarkedet i våre områder må ha betingelser som medfører at du kan leve i Norge, sier 2. nestleder Roger Heimli i en kommentar.

Rederiet undersøkte parallelt muligheten for utflagging til utenlandsk flagg for å unngå de begrensningene som er lagt for det norske internasjonale registeret av hensyn til å verne det ordinære norske registeret for skip.

For å sikre at det ikke ble lagt føringer som kunne være krevende å endre la LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund i et møte næringsministeren og rederiet frem et forslag om norsk lønn i seilasen langs norskekysten som en løsning for de to seilasene NIS registrerte Roald Amundsen og Spitsbergen skal seile i sommer og regelverk og løsning for fremtiden blir diskutert tidlig på høsten.

- Denne løsningen medfører at myndigheter, rederi og vi har forpliktet oss til å ta en grundig gjennomgang av saken og at vi ikke endte med to utflaggede skip med den usikkerheten for flaggsituasjonen det medfører, sier Heimli.