Medlemsvekst under koronakrisen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO har det siste året fått 8 770 nye unge medlemmer under 30 år. I tillegg har 2 779 studenter tegnet medlemskap.

LO har fått 20 000 nye medlemmer

LO og forbundene har fått en stor pågang av nye medlemmer under koronakrisen. Nå nærmer millionen seg.

Det er enkelt å bli LO-medlem, bare klikk på knappen under!

Tallene for tredje kvartal 2020 viser et totalt medlemstall på 966 864 medlemmer.
Det er en økning på 19 377 nye medlemmer. Brorparten av veksten har kommet under koronakrisen.

- Vi har hatt en økning på nesten 20 000 nye medlemmer det siste året. Det vi ser nå er at folk søker trygghet i urolige tider, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO-lederen peker på flere forklaringer, men trekker spesielt frem at mange har sett den jobben LO og forbundene har gjort under koronapandemien.

- LO har under hele koronakrisen vært opptatt av å sikre tryggheten og inntekten til folk, sier Gabrielsen og viser bla. til utvidelse av permitteringsperioden til 52 uker, høyere dagpengesatser for de permitterte og arbeidsledige, samt lønnstilskudd til bedriftene som tar de ansatte raskere tilbake i jobb. Tiltak som aldri hadde kommet på plass uten at LO hadde presset kraftig på, ifølge LO-lederen.

- Dette er tiltak som regjeringen i utgangspunktet ikke ville ha, men som de til slutt måtte gi etter for. Tiltak som har vært med på å sikre tryggheten til de som har mistet jobben og de som frykter for å miste jobben, mener Gabrielsen.

LO-lederen mener Norge kan prise seg lykkelig over at vi nå har den norske modellen og et godt organisert arbeidsliv i vårt møte med koronakrisen.

- Vi har til de grader sett at den norske modellen har fungert under denne krisen. Det organiserte arbeidsliv har bidratt til at landet har taklet krisen langt bedre enn andre land. Likevel så fortsetter høyreregjeringen å svekke fagforeningsfradraget for landets fagorganiserte, som har stått på stedet hvil siden 2013. Det burde i stedet ha blitt doblet.

Over 11 000 nye unge

Koronakrisen viser også at de unge i arbeidslivet - nå mer enn før - velger å melde seg inn i en fagforening.

- Vi ser nå at særlig de unge arbeidstakerne nå ønsker å organisere seg. Det er utrolig gledelig, men også utrolig viktig med tanke på fremtiden.

LO har det siste året fått 8 770 nye unge medlemmer under 30 år. I tillegg har 2 779 studenter tegnet medlemskap.

- Dette viser at ungdom skjønner betydningen av å organisere seg, sier Gabrielsen som ikke ser bort fra at noen har fått med seg Harald Eias programserie «Sånn er Norge», der Eia anbefaler at vi alle melder oss inn i fagforeninger.

- Jeg mener oppriktig at Harald Eias programserie «Sånn er Norge» burde bli pensum i norsk skole, mener Gabrielsen.

I følge LO-lederen har Eia på en glitrende måte fått frem det som er viktig med den norske modellen, og at ikke noe kommer gratis på en fjøl.

- Det har ikke minst kampen om å sikre vanlige folk under koronakrisen vist oss, sier Gabrielsen.

Litt mer fakta ...

Medlemmer (pr. 3. kvartal 2020)                                    966 864

Nye medlemmer (netto økning fra 2019)                         19 377

Nye unge medlemmer under 30 år                                     8 770

Nye studentmedlemmer                                                    2 779

Flere fagorganiserte tross færre sysselsatte

Medlemsveksten på nesten 20 000 nye LO-medlemmer kommer i en tid der antallet sysselsatte arbeidstakere ble redusert med 49 000, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Det forteller noe om hvor sterk strømningene mot å søke trygghet i en fagforening er, sier LO-lederen.

Kontakt

Kontakt