Med kulturen ut av koronaen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs førstesekretær Julie Lødrup ledet samtalen mellom Creos forbundsleder Hans Ole Rian, NTLs nestleder Fredrik Oftebro og leder i Fagforbundet Teater og Scene Mari Røsjø.

Med kulturen ut av koronaen

Tirsdag morgen var det duket for årets kulturdebatt i regi av LO på Arendalsuka. Solveig Slettahjell, Sjur Miljeteig og Morten Qvenild sørget for at tilhørerne et øyeblikk var på konsert før samtalen om ny hverdag etter pandemien.

LOs førstesekretær Julie Lødrup ledet samtalen mellom Creos forbundsleder Hans Ole Rian, NTLs nestleder Fredrik Oftebro og leder i Fagforbundet Teater og Scene Mari Røsjø. De tre var i all hovedsak enige om hvilke utfordringer som ny regjering og ikke minst ny kulturminister må ta umiddelbart tak i. Stikkord er at støtteordningene må videreføres, at man må kutte kuttene, at kultur fortjener å komme opp på 1 % av statsbudsjettet, at selvstendig næringsdrivende og frilansere må sikres bedre ordninger, at avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen må avskaffes og ikke minst at man må få en kulturminister som er opptatt av kultur, som forstår kultur og som i samarbeid med LO Kultur og kulturfeltet vil legge rammene for en ny kulturpolitikk.

Fra scenen kunne også Solveig Slettahjell gi et innblikk i hvordan halvannet år med pandemi har vært. En beretning om et felt preget av stor evne til finne løsninger, men også en personlig historie om å kjenne på en mer grunnleggende usikkerhet enn tidligere. 

Forfatter Birger Emmanuelsen avluttet timen med å lese et essay spesialskrevet for anledningen hvor essensen er at norsk arbeidsliv har store forskjeller, og hvor privilegiene er svært ulikt fordelt. 

Oppsummert: Norge trenger en ny retning i kulturpolitikken. Både for de som har sitt arbeid der, for de som konsummerer kultur. Og ikke minst for kulturen i seg selv. 

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

Epost: presse@lo.no

Kontakt