Lovbestemt minstelønn vil senke lønningene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-lederen, NHO-sjefen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på scenen. Såtende, med små runde bord foran seg.
Foto: LO/Trond Isaksen LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, NHO-direktør Ole Erik Almlid og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er enige i at en lovfestet europeisk minstelønn er helt uaktuelt i Norge.

Lovbestemt minstelønn vil senke lønningene

- Lovfestet minstelønn er helt uaktuelt i Norge, sier LO-leder Hans- Christian Gabrielsen. Veldig mange arbeidstakere vil få lavere lønn, og dessuten vil det organiserte arbeidslivet undergraves.

EU-kommisjonens påtroppende president Ursula von der Leyen har
kommet med signal om å innføre minstelønn som en av de sakene
hun vil se på i sine første 100 dager.

Den tyske topp-politikeren ønsker å sikre at alle arbeidere i EU har en rettferdig minstelønn.

Men LO, NHO og den borgerlige regjeringa, som ofte har ulike interesser i arbeidslivsspørsmål, er nå helt samstemte i at en lovfestet minstelønn i Norge er helt uaktuelt:

- Lønn skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. En lovbestemt minstelønn er kun nødvendig når fagbevegelsen er svak og ikke lenger har makt til å sikre anstendige arbeidsvilkår, som vi ser i land i sør og øst i Europa.

- Slik er det ikke i Norge. Her vil en lovbestemt minstelønn ende opp i et svært negativt regnestykke med lavere lønn for veldig mange arbeidstakere, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Dessuten vil en lovbestemt minstelønn undergrave det organiserte
arbeidslivet.

Det som har kommet fra EU-kommisjonen er foreløpig kun signaler. Hva som kommer konkret gjenstår å se:

- Men EU har uansett ikke myndighet til å binde landene i spørsmål om lønnsdannelse. Dette er fullt og helt et nasjonalt ansvar, påpeker LO-lederen.

Grunnloven til EU, det vil si traktatene, gir nemlig ikke lovmessig rom
for å vedta minstelønn, eller annen lønnsregulering.