LOs plan for offentlig sektor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs plan for offentlig sektor

En tillitsreform vil gjøre en god offentlig sektor enda bedre. Det betyr færre kommersielle aktører, mindre målstyring og flere faste ansatte.

- Vi har en god offentlig sektor som sørger for gode tjenester for alle. Den er bygd opp gjennom flere tiår. Nå vil vi ta grep for å gjøre offentlig sektor enda bedre. Det vil vi oppnå gjennom en tillitsreform, sier Roger Heimli, nestleder i LO.

Ansatte i NAV som måles på hvor mange minutter de bruker på telefon med brukere, eller hvor mange vedtak om dagpenger som fattes per dag. Lærere som opplever r detaljstyring, målstyring og unødvendig rapportering.

Unødvendig kontroll

- Historiene fra unødvendig styring og kontroll i offentlig sektor er mange. De siste åtte årene har høyreregjeringen brukt mer tid på formålsløse ostehøvelkutt enn å sikre gode tjenester. Konsekvensen av det fikk NAV merke da arbeidsledigheten skjøt i været under pandemien, sier Heimli.

Sammen med Kjersti Barsok fra NTL, Odd-Haldgeir Larsen fra Fagforbundet, Marianne Solberg fra FO, Egil Andre Aas fra LO Stat og Anne Finborud fra Skolenes landsforbund har han ledet arbeidet med et notat som viser hvorfor en tillitsreform er nødvendig, og hvordan den kan gjennomføres i ulike deler av offentlig sektor.

Markedsløsninger

Heimli viser til at markedsløsninger hentet fra private bedrifter alt for lenge har blitt brukt som styringsverktøy for offentlig sektor. Mål- og resultatstyring har ført til overdrevent fokus på målbare størrelser framfor å sikre samfunnsoppdraget.

- Markedsløsninger passer ikke i offentlig sektor. En tillitsreform handler om å skape en enda bedre offentlig sektor. Dette handler om å satse på offentlig sektor og skape gode tjenester for innbyggerne. Vi må frigjøre tiden de ansatte bruker på jobben. Vi må sørge for at ansatte bruker mer tid på å tilby gode offentlige tjenester, Ikke meningsløs rapportering og byråkrati, sier Heimli.

LO og forbundenes oppskrift for en bedre offentlig sektor er:

  • Færre kommersielle aktører
  • Mindre målstyring  
  • Flere faste ansatte
  • Mer lokalt partssamarbeid
  • Mer tillitsbasert ledelse.

- Vi må snu offentlig sektor på hodet, bort med meningsløs rapportering og kontroll, inn med faglighet og tillit, sier Heimli.

- Dette betyr ikke at vi skal stille krav til ansatte i offentlig sektor. De skal fortsatt levere gode tjenester.  Vi skal stille høye krav til de tjenestene de skal levere. Men vi skal bort med den meningsløse rapporteringen som mange offentlige ansatte opplever, legger han til.

Les rapporten her.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

Epost: presse@lo.no

Kontakt