LOs lærlingpatrulje er i gang

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LOs lærlingpatrulje er i gang

- Lærlingene er framtidens fagarbeidere, sier LOs ungdomsrådgiver Bjarne Lagesen. I flere uker framover skal unge LO-tillitsvalgte ut og snakke med lærlinger om hvordan de har det i arbeidslivet.

Det var LO-kongressen i 2017 som vedtok at LO og forbundene skal gjennomføre lærlingpatruljer. Målet er å øke forståelsen for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og at også lærlinger har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskapet et medlemskap i en fagforening gir.

- LO har nå tatt initiativ til å sette i gang med lærlingpatruljer hele landet og skal ha en koordinerende rolle for gjennomføringen, sier Lagesen.

- Å jobbe for lærlingenes arbeidsvilkår har alltid vært viktig for LO og LOs forbund. Gjennom disse patruljene, lærer vi mye om lærlingenes hverdag som vi kan ta med oss i det videre arbeidet. Det er også et mål å rekruttere flere lærlinger inn i LO og forbundenes ungdomsarbeid.

Lagesen mener også det er positivt at lærlinger lærer mer om hva LO er og hvilke spilleregler som gjelder for arbeidslivet.

- Ved å gi flere lærlinger informasjon og gode verktøyer, sørger vi for at læretiden blir så god som mulig, slår LOs ungdomsrådgiver fast.

Kontakt