LO støtter TV-aksjonen 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO har bevilget 400 000 kroner til årets TV-aksjon.
Grafikk fra NRK om tv-aksjonen. Et kvinneansikt i et kvinnesymbol. Med teksten "Nå er det hennes tur", og med oppfordring til å stille som bøssebærer 20. oktober.

LO støtter TV-aksjonen 2019

Årets TV-aksjon 20. oktober går til CAREs arbeid for fattige kvinner. LO har bevilget 400 000 kroner og oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å delta på årets viktigste søndagstur.

- Dette er et tema som går rett til kjernen av hva vi i LO er opptatt av. Jeg oppfordrer alle til å støtte opp om TV-aksjonen og bli med som bøssebærer 20. oktober, sier LOs leder Hans-Christian Gabrielsen. 

Kvinner verden over skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Nå er det #hennestur

Se årets kampanjefilm her! #nrktvaksjonen

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv,
bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. Årets TV-aksjon går til
CAREs arbeid for å sikre kvinners rettigheter i noen av verdens mest sårbare
områder i landene Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo,
Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. I utviklingsland er kun én av ti landeiere kvinner, og 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber.

Årets TVaksjon skal bidra til at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

CARE skal gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift,
få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for 1,5 millioner
mennesker i noen av verdens fattigste land. Kvinner gir tilbake til familien
og lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men
også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

LO har deltatt i dugnaden i mange år

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige
og innsamlede kroner fordelt på befolkning. Denne nasjonale dugnaden har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av
mennesker. 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer, og gjør at 100 000 bøssebærere kan banke på 2,3 millioner dører.

LO har deltatt i denne dugnaden i mange år. Den engasjerer mange av LOs
tillitsvalgte og medlemmer, som deltar i fylkeskomiteer og kommunekomiteer
for TV-aksjonen, rekrutterer bøssebærere og stiller selv som bøssebærere på
aksjonsdagen. TV-aksjonen gir uttrykk for uttrykk for LOs støtte og
engasjement er svært verdifullt for mobiliseringen av TV-aksjonen hvert år.

Årets tematikk sammenfaller godt med LOs politikk for demokratiske rettigheter og sosial rettferdighet på internasjonalt nivå, og LOs mål om likestilling mellom kvinner og menn når det gjelder arbeid, inntekt, velferd og innflytelse.

LO bevilger 400 000 til årets TV-aksjon.