LO og FO besøkte medlemmer i ideell sektor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO

LO og FO besøkte medlemmer i ideell sektor

Den 23. juni gjennomførte LO sammen med FO arbeidsplassbesøk hos medlemmer i ideell sektor. Besøket gikk til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen.

I forbindelse med prosjektet LO for alle dro LOs førstesekretær sammen med FO-leder Mimmi Kvisvik på arbeidsplassbesøk.

Målet for besøket er å gjøre LO bedre kjent med Fos medlemmer i ideell sektor, og få et innblikk i hvilke saker medlemmene er opptatt av.

Vi starten dagen hos Kirkens Bymisjons barneverntiltak på Nordstrand, etterfulgt av en tur til Frelsesarmeens Rusomsorg, Den åpne dør.

Det var veldig spennende og inspirerende å være på besøk. Det er så mange kompetente ansatte i disse tjenestene som bidrar til å gi mennesker en bedre hverdag. Jeg har lært masse, og gleder meg til å jobbe videre med spørsmålene FO-medlemmene var opptatt av , sier Julie Lødrup.

Konkurranseutsatt bransje

Heidi Brynhildsen, leder for Kirkens Bymisjons barneverntiltak fortalte LO-delegasjonen om hverdagen på Nanna-Marie senter for foreldre og barn.

Anbudsordningene er delt opp i enkeltkjøp per barn. Det er vanskelig å basere en virksomhet på dette, fordi vi ikke får en stabil inntekt og forutsigbarhet knyttet til bemanning og kompetanseutvikling. Det vi ønsker oss er langsiktige avtaler til det beste for barn og familier, og ikke minst oss som oppdragsgiver sa hun.

Mimmi Kvisvik var tydelig på at dette er noe FO ønsker å løfte.

Kontrasten til barneverntiltaket beskrivelse av virke, var skildringen av Frelsesarmeens Rusomsorg, Den åpne dør. Her hadde de langsiktige kontrakter og flere faste helfinansierte plasser fra kommunen.

Det er klart uten en langsiktig kontrakt hadde vårt fokus vært mer rettet mot anbudsprosessene og hvordan vinne disse, enn på menneskene vi er her for å hjelpe, sa Silje Herbrandsen-Mesgarzadeh, daglig leder ved Den åpne dør.
Morten Danielsen, LOs hovedtillitsvalgt i Frelsesarmeen la til at Den åpne dør var et godt eksempel på hvordan tjenestene blir bedre med forutsigbarhet.

Julie Lødrup og Mimmi Kvisvik fikk samlet en rekke punkter og saker de vil ta med seg videre å arbeide med.

Kontakt

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

Epost: presse@lo.no