LO-lederen om NHOs «Neste trekk»: - Et fryktelig dårlig trekk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO-lederen om NHOs "Neste trekk"

I veikartet, som NHO legger frem tas det til orde for ytterligere skattekutt, kutt i velferdsgoder, flere midlertidige ansettelser og mer privatisering.- Dette er forslag som vil ha stor betydning for arbeidsliv og velferdsstat. Veikartet har NHO valgt å kalle for «Neste trekk».

- I en situasjon der vi fortsatt har over tohundretusen permitterte og arbeidsledige er dette et fryktelig dårlig trekk, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen  som mener NHO kommer med helt feil medisin.

Gabrielsen peker i stedet på at medisinen nå er sterkere velferd, en sterkere offentlig sektor og flere faste jobber.

- Under koronakrisen har vi sett styrken av en sterk, velfungerende  offentlig sektor, som har hovedansvar for å levere basistjenester til befolkningen, et effektivt byråkrati og et inntektssikringssystem som gir trygghet til alle. Vi har sett hvor viktig det er at sjuke folk ikke går på jobb, fordi de ikke har råd til å være hjemme.
Vi trenger ikke mer utrygghet og usikkerhet. Det vi trenger er mer trygghet for jobbene og helsa vår, sier Gabrielsen som samtidig understreker det gode samarbeidet på en rekke områder mellom LO og NHO.

- Det er mye vi er enige i , som jobbskaping, bærekraft og klima. Områder vi i dag samarbeider godt, sier Gabrielsen.

Kontakt