Leverandørindustrien viktig for det grønne skiftet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen avbildet. Foto.
- En rasert leverandørindustri reduserer våre muligheter i det grønne skiftet, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i høring på Stortinget.

Leverandørindustrien viktig for det grønne skiftet

- En rasert leverandørindustri reduserer våre muligheter i det grønne skiftet, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i høring på Stortinget.

Olje og gass

Leverandørindustrien til petroleumsnæringen er ute i hardt vær etter omfattende oljeprisfall. Mange arbeidstakere frykter nå for fremtidens og arbeidsplassene.

- Uten en aktiv handling risikerer vi et dypt fall i oljeinvesteringene og en rasering av vår leverandørindustri. Det dreier seg om overlevelse av vår viktigste industrinæring og tusenvis av arbeidsplasser. I forrige nedtur mistet vi 50 000. Nå kan det bli enda verre.

Det sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en høring på Stortinget om midlertidige endringer i petroleumsskatteloven.

- Regjeringens forslag har dessverre ikke den tilsiktede effekten. Forslaget om reduksjon i friinntektene medfører ifølge selskapene at økonomien i prosjektene ikke endres vesentlig og at de derfor ikke vil bli realisert, sa LO-lederen.

Han mener derfor det er uforståelig at regjeringen, i dagens situasjon velger å foreslå en ytterligere reduksjon av friinntekten.

- Dette er ikke tiden for å gjøre innstramminger i oljeskatten, sa Gabrielsen.

LO mener ordningen bør utformes slik at selskapene skal avgi en oppdatert redegjørelse for de samfunnsøkonomiske konsekvensene inkludert sysselsettingsvirkningene nasjonalt og regionalt for alle prosjektene.

- En slik redegjørelse bør danne grunnlaget for at prosjektet registreres under denne midlertidige ordningen, sa LO-lederen i høringen.

Han mener den midlertidige endringen i oljeskatteordningen vil fremme industriens mulighet til å delta i det grønne skiftet.

- En rasert leverandørindustri vil redusere våre muligheter til å bidra til alle de viktigste investeringene som må komme innenfor havvind, CO2-håndtering og hydrogenutvikling. Alle disse bedriftene er i gang med å se på nye muligheter og konkrete prosjekter for flere ben å stå på. Skal vi få til dette, kan det ikke gjøres på ruinene av en rasert industri, sa LO-lederen til Stortingets finanskomité.

Kontakt