Lansering av Bransjeprogrammene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og LO-sekretær Trude Tindlund i panel på lanseringen av Bransjeprogrammet. Foto.
Foto: Jan Erik Østlie / LO Media

Lansering av Bransjeprogrammene

LO markerte i dag oppstarten av bransjeprogrammet for reiselivsnæringen, sammen med NHO og statsråd Henrik Asheim.

Utdanning

I dette bransjeprogrammet tilbys en rekke ulike kurs til arbeidstakere i en av de næringene som sliter mest og som har flest permitterte som følge av koronaviruset. Fra LOs side har Fellesforbundet og Handel og Kontor vært med på å utvikle ulike tilbud til permitterte i reiselivsbransjen:

- LO er svært fornøyd med at kursene har blitt fulltegnet på kort tid, med nærmere 2 000 deltakere. Det kommer som et resultat av lokalt partssamarbeid og at våre forbund har sendt ut invitasjon til medlemmene, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Jeg vil særlig takke konserntillitsvalgt Anne Marie Andersen og Clas Delp fra Fellesforbundet som har sørget for en lokal forankring for å få dette på plass med så mange søkere, sier Trude Tinnlund. 

Bransjeprogrammet sprang ut av frontfaget i 2016 og er et trepartssamarbeid som ble startet i industri- og byggenæringen. Initiativet kom fra Fellesforbundet, og har i dag utviklet seg til hele åtte program innenfor en rekke bransjer. Flere LO forbund har også blitt med i bransjeprogrammene (se faktaboks) og det er også snakk om utvidelse til nye bransjer i fremtiden:

- LO har vært pådriver for å utvide bransjeprogrammene til nye områder og vi tar for gitt at de styrkes i fremtiden. Mulighetene for å lykkes henger tett sammen med trepartssamarbeid både nasjonalt og lokalt, og grad av organisering i arbeidslivet. Vi mener dette kan bidra til å styrke den norske modellen, og bidra til å bygge kompetanse for særlig fagarbeidere som nå har blitt permitterte, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Den store etterspørselen i de ulike bransjeprogrammene viser at det er et stort behov for kompetansepåfyll og det er positivt at de som er permitterte får bruke tiden til å utvikle seg videre innenfor denne bransjen og de andre bransjene.

- Før vi fikk koronakrisen var det allerede gitt tilsagn om utvikling av 38 korte moduler på fagskolenivå i samarbeid mellom åtte fagskoler og utvalgte bedrifter. Utvidelsen av bransjeprogrammet i regjeringens ulike krisepakker har så langt vært en suksess. Men vi skal også bygge landet opp igjen etter denne pandemien, og LO vil derfor jobbe for at bransjeprogrammene videreføres, slik intensjonen var da Fellesforbundet dro det hele i gang, sier Trude Tinnlund.

Faktaboks

Det hele startet med at Fellesforbundet fremmet et krav overfor Norsk Industri og BNL i tariffoppgjøret i 2016 om at partene måtte samarbeide for å styrke etter- og videreutdanningen for fagarbeidere. Dette utviklet seg til et samlet krav overfor regjeringen om et bransjeprogram for industri og bygg- og anlegg. I desember 2018 ble det skrevet en treparts intensjonsavtale med kunnskapsministeren om det videre arbeidet med dette bransjeprogrammet. I dag er det åtte slike bransjeprogram:

- Industri- og byggenæringen (Fellesforbundet)

- Reiselivsbransjen (Fellesforbundet og Handel og Kontor)

- Frisørbransjen (Fagforbundet - Frisørenes fagforening)

- Detalj- og faghandel (Handel og Kontor)

- Mat og drikke (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)

- Elektro- og automasjonsnæringen og forny- og kraftnæringen (El og IT forbundet og FLT)

- Anleggsbransjen (Norsk Arbeidsmandsforbund)

- Flere nye bransjeprogram er også lansert av AP, SP og FrP innenfor Olje-gass og leverandørindustrien og Maritim sektor.