Foran statsbudsjettet: Kraftig økning i bruken av innleie

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Antall innleide timeverk i industrien økte med 61 prosent fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018.

Foran statsbudsjettet: Kraftig økning i bruken av innleie

I 2018 har bruken av innleid arbeidskraft tatt seg kraftig opp, og antall innleide timeverk i industrien økte med 61 prosent fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018.  

Dermed var innleiebruken mot slutten av fjoråret tilbake på nivået før oljeprisfallet. Det var imidlertid ikke produksjonen.

Bruken av egne ansatte har gått betydelig ned siden 2014. Innenfor bygging av skip og oljeplattformer var det for eksempel 25 000 sysselsatte i 2014, mot 16 800 i 2018.

Dette kan være en indikasjon på at det skjer strukturelle – ikke bare konjunkturelle – endringer i industrien. Situasjonen minner om den vi så i byggebransjen etter finanskrisen.

- Det rekrutteres nå mer av arbeidskraft blant folk som ikke bor i Norge. Vi ser en sterk økning av kortidsbosatte utlendinger Da blir inkluderingsutfordringen overfor de som bor i Norge fortsatt stor. Andel uføre og antall på Arbeidsavklaringspenger, AAP, og sosialhjelp har økt. Det er ikke fordi det er attraktivt, men fordi de ikke får muligheter i arbeidsmarkedet,

- Vi er veldig bekymret over manglende inkludering og den svake utviklingen i arbeidsmarkedet, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Fra 2008 til 2010 gikk antall sysselsatte innen bygg og anlegg ned med over 11 000. Da bransjen igjen kom på bena økte antall sysselsatte igjen, men samtidig tok bruken av innleie seg kraftig opp. I årene etter finanskrisen kom veksten i utleie av arbeidskraft på landsbasis i all hovedsak innen bygg og anlegg.

Bransjeorganisasjonene rapporterer om store endringer i byggebransjen disse årene, og utviklingen settes gjerne i sammenheng med økt omfang av sosial dumping og useriøsitet og svakere produktivitetsutvikling.

Dette er en analyse som LO-økonomene har gjort i forkant av statsbudsjettet for neste år. Statsbudsjettet legges fram mandag 7. oktober.  

Les mer i nytt samfunnsnotat