Kjenner du noen kandidater til Akan-prisen 2021?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Maskot / NTB

Kjenner du noen kandidater til Akan-prisen 2021?

Vi vet at virksomheter over hele landet jobber systematisk og godt med å forebygge problematisk bruk av alkohol, narkotika, medikamenter og spill. Du møter kanskje mange av dem som gjør en god innsats på området i ditt daglige arbeid?

Her kan du lese mer om Akan-prisen og hvordan du nominerer kandidater!

Hva er akan?

Akan kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk ble etablert i 1963 og eies av LO, NHO og staten. Akans mål er å sette ledere og medarbeidere i stand til å forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler og spill.

Les mer om Akan her! https://akan.no/

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

Epost: presse@lo.no