Jubeldag for Sør-Varanger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Jubeldag for Sør-Varanger og Norge, gir 400 arbeidsplasser

Sydvaranger mottok i dag driftskonsesjon for gruvedrift fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

- Dette er strålende nyheter som betyr mye både for de ansatte i Sydvaranger gruver og lokalsamfunnet Sør-Varanger i Øst-Finnmark. AS Sydvaranger har vært en bærebjelke i lokalsamfunnet gjennom mer enn 100 år. Det at man nå kan starte opp igjen med drift er viktig. Sydvaranger vil ved full drift sysselsette mer enn 400 personer, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Norge er et land rikt på mineraler, og med lange tradisjoner for å utvinne disse på en bærekraftig måte. Det skal vi fortsette med. I et slikt perspektiv er denne driftstillatelsen et viktig skritt i retning av en lønnsom mineralnæring.

- LO er svært fornøyd med at det kommer en avklaring fra regjeringen rundt konsesjon for gruva i Syd Varanger. Med driftskonsesjonen på plass ligger det til rette for å gjenoppta en lang og stolt gruvehistorie. Gjenopptakelse av driften vil også bidra til å styrke en svært viktig gruve- og industrikompetanse i Finnmark og gir grunnlag for mange arbeidsplasser, sier Gabrielsen.

FAKTA: Sydvaranger vil ved full drift sysselsette mer enn 400 personer. Bedriften var i 2015 også Finnmarks største private arbeidsgiver. Med ringvirkninger dokumentert fra tidligere drift vil hver arbeidsplass bety 1,7 arbeidsplasser utenfor Sydvaranger. Det betyr at rundt 700 personer vil ha en tilknytning til driften ved full drift. Sydvaranger hadde ved tidligere drift rundt 80 prosent lokalt bosatte ansatte, og det vil igjen være en målsetning å ha så mange ansatte som mulig lokalt bosatt. Sydvaranger ønsker også å satse på økt elektrifisering av produksjonen og å utforske mulighetene for videreforedling lokalt.