Hyller solidaritet mellom kolleger – advarer Erna mot å rive sikkerhetsnettet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hyller solidaritet mellom kolleger – advarer Erna mot å rive sikkerhetsnettet

LO-sekretær Are Tomasgard hyller solidariteten mellom kolleger, men advarer mot at høyreregjeringen fjerner det offentlige sikkerhetsnettet som har sikret norske arbeidstakere.

Dagpenger gir ikke opptjening av feriepenger for alle dem som har vært permitterte eller ledige under koronaåret 2020, etter at høyreregjeringen fjernet feriepenger på dagpenger i sin første periode med Erna Solberg som statsminister.

Tok ansvar

På landets eneste kjettingfabrikk, Nøsted & AS, et norsk familieeid industrikonsern i Mandal, tok imidlertid kollegene ansvar for Kevin Midling og andre som har vært permittert i år.

I det lokale lønnsoppgjøret ble fagforeningen og ledelsen enige om å sette av 100 kroner for hver dag de ansatte ved bedriften var permittert. Det var Fædrelandsvennen som omtalte dette først, og Frifagbevegelse har også fulgt saken tett.

– Dette er solidaritet i praksis, sier Kevin Midling til FriFagbevegelse.

– Det er mange familier som kommer til å slite ekstra til sommeren. Mange kommer til å mangle penger til å betale regninger til sommeren, sier klubbleder Freddy Christensen, som er veldig glad for solidariteten blant kolleger og medlemmer.

Dyp respekt

LO-sekretær Are Tomasgard hyller solidariteten mellom kolleger, men advarer mot at høyreregjeringen fjerner det offentlige sikkerhetsnettet som har sikret norske arbeidstakere. Her sammen med (fra venstre) nestleder i klubben på Nøsted & AS, Jan Ove Hansen, klubbleder Freddy Christensen og klubbsekretær Kjetil Berge.

LO-sekretær Are Tomasgard besøkte i helgen bedriften for å overrekke en julehilsen på vegne av hele LO-ledelsen. Tomasgard uttrykte dyp respekt for solidariteten i bedriften overfor nestleder i klubben på Nøsted & AS, Jan Ove Hansen, klubbleder Freddy Christensen og klubbsekretær Kjetil Berge.

- Det er all grunn til å hylle solidariteten mellom kolleger. Dette var sånt som man blir veldig glad for å høre. Det er en klassisk julehistorie, egentlig. Men samtidig er det grunn til å advare mot at høyreregjeringen fjerner det offentlige sikkerhetsnettet som har sikret norske arbeidstakere fram til de siste par årene. Jeg er ikke i tvil om hvem som er skurken i denne julehistorien, for å si det slik, sier Are Tomasgard.

- Hvis man overlater det offentliges sikkerhetsnettet til private dugnader, risikerer vi å skru klokken 100 år tilbake i tid. Det er dessuten rystende at de permitterte under koronakrisen, dem som har tatt den hardeste trøkken for samfunnets smittevern, skal få en dobbel smell neste år. Jeg har nesten ikke ord for hvor urettferdig dette er. Det er svært mange permitterte som ikke jobber i bedrifter der dette er i nærheten av å kunne løses som hos Nøsted, slår Tomasgard fast.

Sterkere samarbeid

Tomasgard tror også at den langvarige innsatsen for å styrke partssamarbeidet i bedriften, er medvirkende til tilliten og solidariteten man nå ser komme til uttrykk.

Økt trivsel, mer fokus på involvering og bedre samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse! Slik oppsummerer klubbleder Freddy Christensen på Nøsted & erfaringene fra å ha deltatt i ulike prosjekt gjennom Hovedorganisasjonenes Fellestiltak LO og NHO (HF).

I tøff konkurranse utvikler og produserer Nøsted &, som Norges eneste kjettingprodusent, løsninger og produkter til ulike formål på det globale markedet. Virksomheten har i dag ca 370 ansatte fordelt i fire land. De opererer i en bransje der det er store krav til pris, kvalitet og produktutvikling. Som et grep for å møte fremtidens krav, og samtidig forbedre produksjonen, ble de i 2015 med i et forprosjekt gjennom HF kalt «Ressurser på avveie» sammen med flere virksomheter. Et viktig mål i prosjektet handlet om å identifisere og bevisstgjøre ansatte om at ressurser på avveie er en reell problemstilling og at det er en problemstilling som det er mulig å gjøre noe med gjennom blant annet å endre adferd.

Et viktig grep i dette arbeidet ble å få ansatte og ledelse i fellesskap til å drøfte problemstillingen og finne frem til ulike tiltak for å få kontroll og redusere omfanget av ressurser på avveie. Gjennom bred medvirkning, god dialog og interne arbeidsgrupper ble det skapt arenaer for forbedringsforslag, prioriteringer og igangsetting av ulike tiltak. Tankegangen er blant annet at medarbeiderdrevet innovasjon skaper entusiasme, eierskap og involvering.

Gaming

Erfaringene fra forprosjektet ble ført videre inn i hovedprosjektet som ble kalt «Delingsinnovasjon», der en videreførte mye av arbeidet blant annet med opplæring og gjennomføring av Lean. Dette prosjektet gikk fra 2016-19. Oppsummert har operatørene fra Delingsinnovasjon opplevd at de har fått kommet med ideer, og ved hjelp og støtte fra ledelse, utvikling, verksted og andre operatører, har man sammen opplevd økt engasjement, eierskap og bedre samarbeid mellom operatørene på og mellom skiftene og avdelingene. Både ledelse og utviklingsavdeling er mer ute sammen med operatørene for å delta på forbedringsaksjoner og opplæring.

I 2019 gikk startskuddet for det store prosjektet «Det store samspillet» der Nøsted & er en av aktørene.

Svært kort fortalt handler det om at spillteori fra gaming blir inn brukt inn i arbeidet for å løfte produksjon og bidra til forbedring. Gjennom dette skal medarbeiderne komme inn i flytsonen ved å kommunisere, fordele oppgaver og involvere hverandre på en bedre måte. Bruk av spillteori og utnyttelse av digitaliseringsmulighetene blir med andre ord brukt på en måte som bidrar til individuell rolleforståelse i kollektivet. Målet er videre forbedret internkommunikasjon, økt trivsel og konkrete bidrag til prosessforbedringer.

Positiv gevinst

Klubbleder Freddy Christensen i Nøsted & forteller at det særlig er det siste prosjektet som gir positiv gevinst og sprer entusiasme blant de ansatte. Han opplever at det har ført til økt trivsel, selv om de ikke har kommet så langt fordi en del er satt på hold som følge av Covid-19.

- Det er bra å ha søkelys på de som jobber på gulvet. De er nå flyttet fra gulvet og opp på «scenen» som det heter i det nye prosjektet. Å bruke spillteori er for oss en ny måte å tenke på som sprer begeistring og øker trivselen, ikke minst fordi vi har en opplevelse av å være mer i flytsonen, sier han.

Han mener det prosjektet «Delingsteori» ga en god basis som de nå bygger videre på i «Det store samspillet». 

Han forteller at det er stor konkurranse i markedet og at det fokuseres mye på pris.

- Det må jobbes på alle fronter og vi er bevisst på at vi leverer kvalitet og holdbarhet. Som tillitsvalgt opplever jeg at vi har kommet mye lengre enn det vi gjorde da vi startet. I hverdagen kommer det til uttrykk gjennom blant annet god dialog involvering og samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, avslutter han.