Hvorfor stiger strømprisene?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hvorfor stiger strømprisene?

I slutten av januar 2019 opplevde vi rekordhøye strømpriser. Prisen på kraft var i uke fire den høyeste siden februar 2010. Det skjedde på tross av at det for sesongen var tilnærmet normal fylling i vannmagasinene.

Det er altså ikke mangel på vann som er hovedårsaken til at prisnivået er blitt så høyt denne høsten og vinteren. I nytt samfunnsnotat ser vi nærmere på hvorfor strømprisene stiger.

Notatet tar for seg følgende problemstillinger:

  1. Hva bestemmer prisen på strøm i Norge?
  2. Kraftmarkedet styres av været på kort sikt
  3. Økte priser på brensel og utslipp av CO2
  4. Flere utenlandskabler fører også til høyere priser i mesteparten av året
  5. Kraftbalansen og utenlandskapasiteten styrer kraftprisen
  6. Normalt burde en forvente lavere kraftpriser av et økende overskudd. Men paradoksalt nok skjer det motsatte

Samfunnsnotat nr 3/19 Hvorfor stiger strømprisene?

Kontakt