Hvorfor er innleieforbudet i bygg så omstridt?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Det er skyhøy andel innleide i byggebransjen, og i Oslo-området er det dobbelt så høy andel som resten av landet.

Hvorfor er innleieforbudet i bygg så omstridt?

Regjeringen har nå kommet med forslag til strengere innleie-regler. Formålet? Et trygt og seriøst arbeidsliv med faste stillinger. Hvorfor skaper forslaget som skal bekjempe sosial dumping så sterke reaksjoner?

I debatten rundt sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og arbeidsinnvandring er LO synspunkt at arbeidsfolk må få mer innflytelse over egen arbeidshverdag. LO jobber for å hindre at arbeidsinnvandrere og andre blir grovt utnyttet i deler av arbeidslivet.

Dette mener LO også vil være viktige bidrag i arbeidet for et samfunn som er mer produktivt, mer konkurransedyktig og der det blir investert mer i de ansattes kompetanse.

Mens arbeidsgiversiden mener regjeringa med de nye innleie-reglene foreslår alt for sterk lut, og med dette straffer og rammer en hel næring fordi noen få bryter reglene. De frykter akutt mangel på arbeidskraft.

Torsdag inviterer LO til frokostmøte om nettopp regjeringens nye forslag til innstramminger.

Bli med oss på Kulturhuset eller følg streamen. Der kommer blant annet Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen for å forklare hvorfor regjeringen vil stramme til, og LOs syn på de nye reglene.

Det blir debatt, samt historier fra innsiden av bemanningsbransjen.

PROGRAM:

08.00: Servering kaffe og noe å bite i

08.30: Åpning og velkommen v/ordstyrer Linda Reinholdtsen, LO

08.35: Hvorfor regjeringen vil skjerpe innleie-reglene v/Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

08.45: LOs svar på regjeringens forslag v/ LO-advokat Andreas van den Heuvel

08.55: Hva betyr dette for arbeidere og våre medlemmer? Historier fra berørte som håper på bedring gjennom nye regler: Samtale med Mirek Bartnik fra Bygningsarbeidernes fagforening.

09.05: Debatt: Nødvendig opprydning eller rasering av et velfungerende arbeidsliv?

  • Marte Mjøs Persen, arbeids og inkluderingsminister
  • Nina Melsom, direktør arbeidsliv og politikk NHO
  • Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk BNL
  • Trude Tinnlund, LO sekretær
  • Steinar Krogstad, nestleder Fellesforbundet

09.35 Avslutning og god dag videre!

Tid: Torsdag 31.03 fra 08.00 – 09.35

Sted: Kulturhuset, Hovedrommet. Youngs gate 6

Arrangementet strømmes også digitalt