Hvem skal få helse- og omsorgstjenester først?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-sekretær Kristin Sæther.
- Det er bedre med åpne, tydelige og bevisste prioriteringer basert på omforente kriterier, enn ubevisst prioritering av ulike grupper og tiltak, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

Hvem skal få helse- og omsorgstjenester først?

LO støtter forslaget om at det bør utvikles prioriteringsvirkemidler for kommunenes og fylkenes helse- og omsorgstjenester. - Det er bedre med åpne, tydelige og bevisste prioriteringer basert på omforente kriterier, enn ubevisst prioritering av ulike grupper og tiltak, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

Denne uka avga LO sin høring til NOUen Det viktigste først. Om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste. LO støtter intensjonene som ligger bak utvalgets innstilling.

Nasjonale prioriteringer må gjenspeiles i kommunehelsetjenesten

- Det er viktig med systematikk for å sikre at nasjonale prioriteringer gjenspeiles i kommunehelsetjenesten, sier Sæther. Hun understreker at det fortsatt er utydelig hvordan dette skal virke i praksis og at mye utredning gjenstår før dette kan gjennomføres i den enkelte kommune.

Gode vilkår for de ansatte

- LO er opptatt av at ansatte i tjenestene skal ha gode vilkår og frihet til å anvende sitt faglige skjønn til det beste for pasienten. Kommuneøkonomien må være tilstrekkelig god, slik at alle skal få lik tilgang til offentlige helsetjenester uavhengig av bakgrunn og bosted.

Konsekvensene konkurranseutsetting

Etter LOs syn burde meldingen sett nærmere på konsekvensene konkurranseutsetting og bruk av private aktører kan ha for prioritering i helsevesenet.

- Ved å sette oppgaver ut på anbud eller å privatisere deler av helse- og omsorgstjenesten vil kommunenes handlingsfrihet reduseres. Dermed bindes offentlige ressurser opp gjennom inngåtte avtaler og prioriteringsmuligheten svekkes. Det betyr i praksis at prioriteringer ofte vil bli overlatt til tjenesteutøver.

- Det er betenkelig om prioritering av offentlige goder blir overlatt til private aktører. Det vil kreve økt kontroll fra kommunenes side for å sikre likebehandling av brukere og pasienter og at prioriteringskriteriene blir etterfulgt, avslutter LO-sekretær Kristin Sæther.

Les LOs høringsbrev i saken.

Kontakt