Hjelper svindelutsatte hjem til jul

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hjelper svindelutsatte hjem til jul

LO tar for første gang i bruk Solidaritetsfondet for å hjelpe arbeidstakere som kan ha blitt utsatt for menneskehandel. - Vi stiller opp og hjelper ofrene hjem til jul, sier LO- sekretær Trude Tinnlund.

VG har denne uka satt fokus på det Fair Play Bygg i Oslo og Omegn mistenker kan være menneskehandel og grov utnytting og svindel av omlag 35 norske og utenlandske arbeidstakere.

Les VG-saken her

- Fair Play Bygg Oslo og omegn gjort en veldig viktig jobb når de nå har avdekket grotesk sosial dumping og slavelignende forhold i byggebransjen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Nå har innleieselskapet som står bak, Fagarbeideren As, gått konkurs. Fortvilte arbeidstakere både fra Norge og fra Polen, Baltikum, Afghanistan, Bulgaria og andre land har nå verken penger, mat og mange kan havne på gata uten et sted å bo. 

Jobber bredt for å hjelpe 

Saksbehandlingstida i Lønnsgaranti-ordninga er 9 måneder. 

- Det er en skam at ærlige arbeidsfolk skal vente så lenge på å få lønna de har krav på, sier Trude Tinnlund, LO-sekretær, med ansvar for arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

LO har engasjert seg sterkt i skjebnen til de innleide bygningsarbeiderne. Krav om solidaransvar er sendt til arbeidsgiverne lenger oppe i kjeden, og LO er i dialog med bostyrer for å se om det er midler igjen i boet som kan dekke deler av de ansattes lønnskrav.

- Vi jobber på bred front for å finne raske løsninger for dem som er utnyttet, sier Tinnlund. 

Ledelsen i LO, LO-advokater og tre LO-forbund er inne i saken. 

Forskudd på lønn

Sparebank1 Østlandet har de siste dagene jobbet på spreng for kunne å gi forskudd på lønn før jul i påvente av den lange saksbehandlingstida i Lønnsgarantiordninga.

- Det er kun som LO-medlem man kan få denne hjelpen, gjennom LO favør, understreker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. 

Dette er den samme forskuddsordningen som sikret 400 gruvearbeidere i Sydvaranger Gruve forskudd på lønn før jul etter konkursen i 2015: 

Les mer om dette her. 

Som VG skrev tidligere denne uka, åpner LO for første gang Solidaritetsfondet for ofrene for det som kan være menneskehandel. Dette er et fond som kan brukes i de mest prinsipielle og groveste tilfellene av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

Les også: LO åpner for første gang Solidaritetsfondet

– Dette er først og fremst et offentlig ansvar. Men vi vil bidra til at alle involverte som er organiserte kommer seg hjem til jul, uansett om de kommer fra Balestrand eller Bulgaria, understreker Tinnlund. 

- Men nå må myndighetene på banen og sørge for at bakmennene blir tatt. Det denne regjeringa har gjort istedenfor, er å påføre tilsynsetatene blinde ostehøvelkutt i den såkalte avbyråkratiseringsreformen. Det har svekket Arbeidstilsynet, politiets etterforskningskapasitet og det har skapt lange køer i domstolene.  

Innleie må reguleres strengere

LO har i lang tid påpekt hvordan det nærmest er fritt fram for konkursryttere, og tatt til orde for strengere straffer og mer innsyn. 

- Saken viser også hvor ille det kan gå når arbeidskraft blir en vare man leier inn og ut, og understreker behovet for en langt strengere regulering av innleie. Vi forventer at de seriøse entreprenørene sjekker grundig bemanningsbyråer og underentreprenører før de kjøper tjenester av disse. Useriøse og kriminelle arbeidsgivere må ikke slippe til i arbeidslivet, avslutter Trude Tinnlund. 

Kontakt

Kontakt