Hardere i klypa?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Trude Tinnlund innledet om utviklingen av velferden under dagens regjering.

«Hardere i klypa»

-Innstramminger i en rekke velferdsytelser rammer sårbare grupper hardest, øker ulikheten mellom folk og svekker tilliten i samfunnet.

Dette sa LO-sekretær Trude Tinnlund da hun innledet debatten på Arendalsuka om Regjeringens velferdspolitikk.

I samfunnsnotatet "Hardere i klypa" har LO sett nærmere på Regjeringens velferdspolitikk og innstrammingene i ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og overgangsstønader. Hver for seg kan disse framstå som ikke altfor store, men samlet sett peker de mot en ny, mer restriktiv velferdspolitikk med store konsekvenser.

-Regjeringen har bidratt til å øke ulikheten i begge ender av inntektsfordelingen, sa Trude Tinnlund.

-Enorme summer er gitt de rikeste gjennom skattekutt og fjerning av arveavgift. Mens svake grupper er utsatt for en omvendt Robin Hood-politikk med ulike velferdskutt som setter tusenvis av mennesker i en fortvilet og umenneskelig situasjon.

Det gjelder ikke minst arbeidsavklaringspengene. Statistikk fra NAV og Statistisk sentralbyrå viser en klar nedgang i antallet og andelen som mottar arbeidsavklaringspenger de siste par årene, og en like klar økning i antallet og andelen mottakere av sosialhjelp og uføretrygd.

Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, fortalte om hvordan disse innstrammingene har skapt mye personlig fortvilelse hos mange mennesker som plutselig har mistet stønaden.

-Er regjeringen i ferd med å skape nye fattigdomsfeller, der mange heller presses lengre vekk fra arbeidslivet, spurte Trude Tinnlund, og understreket at det mange av de som rammes trenger tett oppfølging gjennom en mer aktiv arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikk.

- Regjeringens politikk kan gjøre vondt verre for disse gruppene, sa Tinnlund.

-Alle innstrammingene samlet sett, og i tillegg til regjeringens øvrige økonomiske politikk, rammer sårbare grupper hardest, øker ulikheten mellom folk og svekker tilliten i samfunnet. Og undergraver den norske modellen.

Les hele talen her

Les samfunnsnotat 07/19: "Hardere i klypa" her

Kontakt