Gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen

- Det er en viktig anerkjennelse av at mangel på mat nærer konflikt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Det anslås at 690 millioner mennesker sulter i dag, og antallet er forventet å øke til 840 millioner innen 2030, mye grunnet Covid-19.  

Kort om Verdens matvareprogram (WFP)

Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære organisasjon. Organisasjonen hjelper land som sliter med hungersnød og naturkatastrofer, og driver også en rekke utviklingsprosjekter.

WFP driver både nødhjelpsarbeid og langsiktige utviklingsprosjekter. Organisasjonen hjelper årlig over 86 millioner mennesker i 83 land, og har cirka 15 000 ansatte på verdensbasis.

WFPs hovedoppgaver

- Fokusere på de mest sårbare

- Skape veier mellom gård og marked

- Redusere matsvinn

- Oppmuntre til et bærekraftig utvalg av avlinger

- Prioritere ernæring - spesielt de første 1000 dagene av et barns liv

- Verdens matvareprogram er en av verdens viktigste humanitære aktører og spiller en sentral rolle i å bekjempe sult globalt.  Kampen for matsikkerhet er et viktig bidrag for å forebygge konflikter og til å skape varig fred, sier LO-lederen. 

Han legger til at LO deler komiteens begrunnelse om at å bekjempe sult er en forutsetning for fred.