Fortsatt lang vei for Brexit

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Big Ben drapert i det britiske flagget
Storbritannia kan vanskelig forlate EU uten samtidig å reetablere ny grense for Nord-Irland.

Fortsatt lang vei for Brexit

I oktober utløper fristen for UK (Storbritannia og Nord Irland) sitt medlemskap i EU

Debatten det siste halvåret har tydeliggjort at det i virkeligheten aldri har
foreligget noen reell mulighet til avtale i saken. Noen viktige grunner til dette er:

  • Britene har ikke hatt et gjennomtenkt alternativ til EU-medlemskap
  • De to siste statsministrene og deres rådgivere har ikke erkjent at uttreden av EU samtidig medfører at Storbritannia må skilles mer både fra Irland og Nord Irland1
  • Avtaleutkastet er, med de ulike holdninger som har blitt avdekket,
    selvmotsigende på viktige punkter

Storbritannia kan vanskelig forlate EU uten samtidig å reetablere ny grense for Nord-Irland. Det vil trolig kreve årelange forhandlinger å erkjenne dette og å finne en avklaring av de dominerende og motstridende hensyn: avstand til EU vs avstand til Nord Irland. I potten ligger ikke bare EU-tilknytningen, men også UK sin eksistens som «forenet kongedømme». Det er ikke bare avstanden til Irland/Nord Irland (den irske øy) som kan øke. Skottlands tilknytning kan også bli endret.

Valget av den nye statsminister kan også ses som et bilde på dysfunksjonelt demokrati. Den politiske splittelse i befolkningen er så stor og de demokratiske institusjoner så svekket at det meste ser ut til å kunne skje. Mye analyse og grunnlagsarbeid er nok gjort, men en må jo starte mye forfra igjen når den viktigste part er enda mer splittet enn da en startet forhandlinger for tre år siden.

Prosessen viser oss hva ulike elementer av EU-tilknytning kan innebære praksis. Det er kort og godt mye å lære for de som er opptatt av økonomisk samarbeid og hvor mye det samtidig betyr for politikk og samfunn ellers. Forløpet av forhandlingsprosessen viser bl.a hvor umulig det er å endre omfattende samarbeidsavtaler uten at de som vil melde seg ut har et gjennomarbeidet og tydelig alternativ. Med nye mannskaper på plass både i EU og i UK må man bli enige om hva tekstene på hhv 585 sider og 30 sider betyr. Og hvor mye av disse man er enig om.

Dette samfunnsnotatet forteller litt om innholdet i og problemstillinger knyttet til avtaleutkastet om brexit. Det sier litt om hva det indre marked i EU er som også Norge deltar i gjennom EØS-avtalen. Vi gjør også en kort sammenlikning av blant annet irsk og britisk sysselsetting og inntektsfordeling, der også Norge og USA inngår.

Les mer i nytt samfunnsnotat