Flere faste jobber – mindre innleie

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO

Flere faste jobber – mindre innleie

Fra og med nyttår trådte nye bestemmelser for innleie i kraft. Det vil gi muligheter for flere faste ansettelser i bedriftene, og til å begrense bruken av innleid arbeidskraft.

Fra 1. januar 2019 vil man ikke lenger kunne være fast ansatt uten lønn mellom oppdrag. Dette er direkte myntet på de som nå jobber for et bemanningsbyrå. Lovendringen innebærer en presisering om hva som er en fast ansettelse, samt nye krav til reelt stillingsomfang i kontraktene.

Dette vil bety:

  • Bemanningsforetakene må rydde i bemanningslistene og gi ansatte arbeid.
  • Ansatt uten garantilønn vil ikke lenger være lov. Fast ansatt innebærer fast lønn!
  • Ansatte i bemanningsforetak i deltidsstillinger skal vite når de skal jobbe.
  • Arbeidsomfanget må være reelt.
  • Det skal altså ikke lenger være slik at det er arbeidstakeren som skal bære risikoen om arbeidsgiver ikke kan tilby arbeid. Arbeidsforholdet skal nå være forutsigbart når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Etter nyttår er det kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale om utvidet innleie fra et bemanningsbyrå.

Dette vil bety:

  • Kun virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, vil kunne inngå avtale om utvidet innleie med de tillitsvalgte.
  • Det er ikke lenger tilstrekkelig at bedriften er bundet av en såkalt "hustariffavtale".
  • Lovendringen vil gjelde for alle virksomheter.

Dette vil gi LO-medlemmer, via sine forbund og bedriftsklubb/tillitsvalgt, mulighet til å forhandle flere faste ansettelser i bedriften.

Fellesforbundet har startet kampanjen "Flere faste jobber!". Les mer om kampanjen her! 

Her kan du sjekke lovendringene!