Etterlyser mer forutsigbarhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Etterlyser mer forutsigbarhet

- Norske arbeidstakere og bedrifter har krav på mer forutsigbarhet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om de nye koronatiltakene.

Kompensasjonsgraden for bedrifter utvides, særordningen for permitterte lærlinger forlenges og statlig lånegaranti økes etter at regjeringspartiene og FrP har blitt enige om nye økonomiske tiltak til korona-rammede bedrifter. Krisepakken utvides med 4,4 milliarder kroner og er nå på 22,1 milliarder kroner. 

Meld deg på gratis nyhetsbrev fra LO

- Det er bra at krisepakken styrkes, men jeg er skuffet over at de fire partiene nok en gang skaper uforutsigbarhet for bedriftene. I en krise som garantert ikke er over til februar, vet bedriftene fortsatt ikke hvordan kompensasjonsgraden er til våren. Vi har etterlyst mer langsiktighet både for bedrifter og arbeidstakere. Krisetiltakene bør vare så lenge vi har en korona-situasjon, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. 

LO har påpekt at pandemien og smitteverntiltakene rammer skjevt og usosialt. De med usikker jobb og lavest inntekt rammes hardest.  

- Det er viktig å redde bedrifter og arbeidsplasser, men utover det inneholder denne krisepakken inneholder ingen trygghet og forutsigbarhet for arbeidstakere som mister jobben. Vi forventer at det kommer på plass i forbindelse med budsjettforhandlingene på Stortinget. Nå er tiden inne for å sikre at forhøyet dagpengesats varer så lenge koronasituasjonen varer, samtidig som inntektsgrunnlaget for å motta dagpenger må reduseres fra 1,5 G til 0,75 G, sier Gabrielsen, som også etterlyser nye tiltak for studenter og gjeninnføring av feriepenger til de permitterte og arbeidsledige. 

Når det gjelder luftfarten, er LO fornøyd med at summen som er avsatt til kjøp av flyruter i 2021 justeres opp til totalt 2 milliarder kroner, men at at det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften og redusert momssats forlenges ut neste år hjelper lite når passasjerene uteblir. 

 

- Samtidig er luftfarten utelukket fra kompensasjonsordningen for bedriftene. Regjeringen sier at den skal komme tilbake med forslag til tiltak for luftfarten senere. Det kan være for sent for enkelte flyselskap, sier Gabrielsen og viser til oppsigelser og milliardunderskudd i norske flyselskap. 

Kontakt