Etablering av Sliterordningen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Representanter fra organisasjonene som underskrev avtalen om ny Sliterordning er tydelig fornøyde med resultatet
7. mai 2019 ble avtalen om en ny Sliterordning undertegnet. Foto: Linda Reinholdtsen

Etablering av Sliterordningen

- For første gang siden pensjonsreformen ble vedtatt, har vi en ordning som er spesielt rettet mot de som ikke har mulighet til å stå lengre i jobb, selv om gjennomsnittlig levealder og helse for øvrig bedres.

- Endelig er dagen her – sliterordningen skal etableres! En milepæl i norsk arbeidslivshistorie, slo LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik fast under dagens markering og avtaleunderskriving.

I tariffoppgjøret i 2018 ble LO og NHO enige om en ny Sliterordning. Nå er ordningen etablert. Utbetalingene vil starte i løpet av høsten og Fellesordningen for AFP er klare til å ta imot søknader etter sommeren. 1957-kullet som kan starte uttak i 2019, vil kunne søke tilbake i tid.

Les mer på www.sliterordningen.no

Fra Sluttvederlagsordning til Sliterordning

Sluttvederlagsordningen stenges, og midlene i sluttvederlagsfondet skal overføres en ny Sliterordning. Sliterordningen skal gi en ekstra ytelse til de som går av ved 62, 63 eller 64 år. De fleste kan kompensere økende levealdersjustering ved å stå lengre i jobb, men en del har imidlertid ikke muligheter eller helse til å stå lenger.

Slitertillegget vil gjøres gjeldende for ansatte født i 1957 eller senere.

- Samtidig med etableringen av Sliterordningen tar vi farvel med Sluttvederlagsordningen. Det er litt vemodig.

- Dette er en ordning som har eksistert siden 1966, da den ble etablert av LO og NHO. Hensikten med ordningen var å bygge opp et fond slik at eldre arbeidstakere som mistet arbeidet som følge av konkurs, nedbemanning eller egen sykdom, kunne få et økonomisk vederlag til å avhjelpe en vanskelig situasjon. Sluttvederlagsordningen har vært en redningsplanke for over 2000 arbeidstakere årlig.

En verdig avgang

- Det skal ikke være noe tvil om at LO stiller seg bak prinsippene i pensjonsreformen. Allikevel har LO etterlyst en bredere politisk forståelse for at ikke alle har de samme mulighetene til å velge fritt selv hvor lenge de skal stå i jobb. Pensjonsreformen har medført at ulikhetene i pensjon vokser, sa Hessen Følsvik på markeringen.

- En verdig avgang fra arbeidslivet har i flere tiår vært noe LO har kjempet for. Og nå skal vi bruke av dette fondet for å gi slitertillegg. Vi utvikler Sliterordningen i samme ånd.

 

Kontakt