Enighet om ny hovedavtale

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Enighet om ny hovedavtale mellom LO og NHO

Med små endringer videreføres hovedavtalen for fire nye år. To utvalg skal drøfte tiltak for økt organisasjonsgrad og ansattes innflytelse i konsern.

Les protokollen her.

LO og NHO har blitt enige om videreføring for de neste fire årene, med mindre endringer. Hovedavtalen regulerer viktige spilleregler i arbeidslivet, revideres hvert fjerde år og bidrar til forutsigbarhet for partene i arbeidslivet, både sentralt og ute i bedriftene.

Under årets revisjon har partene blant annet blitt enige om å legge vekt på tiltak for å fremme likelønn og hindre kjønnsbaserte lønnsforskjeller og muligheter til å fremme heltidskultur. Det er også besluttet å sette ned to utvalg. Ett som skal jobbe for økt organisasjonsgrad og utarbeide konkrete forslag til bestemmelser om konsernutvalg og konserntillitsvalgt som dekker alle bransjer. 

- Vi ser at stadig flere næringer, som ikke er industri eller håndverksbedrifter, organiseres som konserner. For oss er det viktig å komme frem til bestemmelser for gir ansatte bedre innflytelse i konsern, sier LO-lederen. 

Det andre utvalget skal se på tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet. 

- Partene understreker organisasjonsgradens betydning for å bevare og videreutvikle den norske modellen og frontfaget. Nå skal vi komme frem til konkrete tiltak som bidrar til vår felles målsetting om å styrke det organiserte arbeidslivet, sier Følsvik. 

- Det er ingen store revolusjoner i den nye hovedavtalen. Vi er enige om å videreføre alle de sentrale bestemmelsene. Samtidig har vi blitt enige om nye bestemmelser med ambisjon om å fremme likestilling og hindre diskriminering på norske arbeidsplasser. Dette har vært viktig for oss, sier LO-lederen. 

Hovedavtalen revideres hvert fjerde år og danner grunnlaget for hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forhandle og samarbeide. Avtalen har også regler for hvordan de ansatte skal få benytte den retten de har til å være med å bestemme. 

- Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov og legger grunnlaget for samarbeid ute i bedriftene. Den gir forutsigbarhet og legger rammene for det organiserte arbeidslivet, avslutter LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Kontakt