Dramatisk fall i norsk eksport

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/Johnér

Dramatisk fall i norsk eksport: LO, NHO og Eksportkreditt etterlyser strategi for norske eksportarbeidsplasser

LO, NHO og Eksportkreditt Norge legger frem ny og omfattende rapport om hvordan tilstandene er for norsk eksport. Nedgangen fortsetter, og det såkalte eksportgapet har aldri vært større, er noe av det som kommer frem i rapporten.

- Vi ser et dramatisk fall i norsk eksport. Norge har havnet på en jumboplass. Norsk eksport er viktig for å sikre arbeidsplasser og velferd. Utviklingen må snu, og det haster, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Rapporten, som Menon Economics har utarbeidet for Eksportkreditt, NHO og LO, dokumenterer at forskjellen i verdi av det vi selger til utlandet og det vi importerer, aldri har vært større. Alle våre naboland har opplevd en sterkere eksportvekst enn oss. Kort oppsummert er Norge nå dårligst i klassen, når det gjelder å handle med utlandet. 

«Målt i faste priser, viser tall fra Verdensbanken at både Tyskland, Danmark, Sverige, Finland, Nederland og Belgia har vokst raskere enn Norge, uansett om man i beregningen inkluderer eller ekskluderer eksport av olje og gass», heter det i rapporten.

Behov for kursendring

Dette startet ikke med pandemien. Etter 20 år med sammenhengende handelsoverskudd, ble trenden brutt i 2017.

- Politikken som har vært ført i åtte år virker ikke. Det er et klart behov for en kursendring. Norge trenger en strategi, for hvordan vi skal lykkes med fremtidens nærings- og eksportutvikling.

Sammen med NHO-president Svein Tore Holsether og Eksportkreditt-sjef Otto Søberg oppfordrer LO-lederen nå til en kraftsatsing for å få opp veksttakten i norsk eksport.

- Norge har unike muligheter for å skape en lønnsom grønn eksportindustri, men da må vi legge en plan for samlet innsats som utløser dette potensialet, sier NHO-president Svein Tore Holsether.

Hver femte arbeidsplass knyttet til eksport

Menon-rapporten viser at norske bedrifter eksporterte for 1 100 milliarder kroner i 2020. Eksportbedriftene la grunnlag for rundt 560 000 sysselsatte i Norge.

- Det tilsvarer hver femte norske arbeidsplass. Dette viser hvor utrolig viktig eksportbedriftene er for verdiskapningen og sysselsettingen i Norge, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Søberg viser til at eksport er en indikator på konkurransekraft. Når Norge ikke har klart å øke sitt eksportvolum, så forteller det at næringslivet sakker akterut når det gjelder innovasjon, kommersialisering og skalering.

- Det er behov for en konkret og ambisiøs eksportstrategi, med klare mål, som næringslivet, arbeidstakersiden og myndighetene utvikler i fellesskap.

- Norge har mange industrielle fortrinn. Vi har god tilgang på fornybar energi, fagarbeidere i verdensklasse og sterke industrielle kompetansemiljøer. Den kompetansen gir Norge fantastiske konkurransefortrinn innen fremtidsrettede næringer, som havvind, karbonfangst- og lagring og hydrogen- og batteriproduksjon, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Flere kommentarer og les hele rapporten her.

Kontakt