Digitaliserer tariffavtalene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fire personer

Digitaliserer tariffavtalene

LO og NHO er enige om å digitalisere tariffavtalene.

- Tariffavtalene er LO og NHOs viktigste produkt. Skal avtalene beholde sin aktualitet, også i fremtiden, er det avgjørende å kunne tilby disse i et til hver tid oppdatert og tilgjengelig format, sier Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO.

Det var i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 at LO og NHO diskuterte muligheten for i felleskap å tilgjengeliggjøre tariffavtalen for medlemmene på en bedre og mer oppdatert måte.

I dag har LO og NHO undertegnet en intensjonsavtale hvor målsetningen er at det skal utvikles en felles tjeneste for publisering av tariffavtaler.

- Vi ønsker nå å gjøre avtaleverket tilgjengelig på ett sted, og tilpasse det til kanaler vi bruker til daglig som mobil, nettbrett og PC. Ved at LO og NHO nå sammen tar tak i dette, tar vi også eierskap og befester våre posisjoner som de dominerende aktørene, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO.

En digital løsning skal bygges fra grunnen av og de to partene må nå bli enige om hvordan løsningen skal se ut. Første skritt er en konseptfase der LO og NHO skal ser på overordnede prinsipper for utvikling av løsningen, finansiering, prosjektorganisering og fremdriftsplan. Går alt etter planen trenger ikke medlemmene vente lenge før digitale tariffavtaler kan testes ut.

- Tanken er at konseptfasen skal avsluttes i løpet av første kvartal 2020, og at partene da tar endelig stilling til om vi skal begynner å bygge selve løsningen. Det vi håper er å ha et produkt klart til testing og utrulling i løpet av 2020, sier første nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

Løsningen må bygges fra grunnen av og LO og NHO må sammen bli enige om hvordan denne skal se ut. Nå skal man bli enige om overordnede prinsipper for utvikling av løsningen, finansiering, prosjektorganisering og fremdriftsplan.

I tillegg til en løsning der hele avtaleverket er tilgjengelig og oppdatert på ett sted, vil den kunne bygges ut med tilleggstjenester for de lokale brukerne av tariffavtalene. Peggy Hessen Følsvik understreker viktigheten av at LO og NHO har mulighet til å legge på informasjon som kun er synlig for deres medlemmer.

- Det vil derfor være adskilte arbeidsrom for LO og NHO, men med en felles arkitektur i bunn. Her får vi også verdifull kunnskap om hvordan medlemmene bruker avtalene,  sier hun.

Direktør for Arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, avslutter med å legge vekt på betydningen av digitale tariffavtaler.

- Dette er noe av det viktigste NHO og LO nå gjør for å bidra til at tariffavtalen skal holde seg aktuelle også for fremtiden.