Digital 8. mars-feiring: Pandemi, arbeiderkvinner og bedre vern mot voldtekt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Digital 8. mars-feiring: Pandemi, arbeiderkvinner og bedre vern mot voldtekt

På grunn av koronapandemien og smitteverntiltakene, blir årets kvinnedag markert med et digitalt arrangement.

- Og nettopp koronaepidemien og dens konsekvenser for kvinner i arbeidslivet, er det aller mest aktuelle likestillingsspørsmålet nå. Dette er dermed et helt naturlig hovedtema for oss, når vi markerer kvinnedagen, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup. Samtidig er et annet grunnleggende likestillingsspørsmål, kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Med Stortingsvalg i sikte, reiser vi også spørsmålet om behovet for et bedre vern mot voldtekt i straffeloven, føyer førstesekretæren til.

Delta på vårt digitale 8. mars-arrangement

Koronapandemien har hatt store konsekvenser for alle kvinner i arbeidslivet. Vi har likevel valgt å sette et særlig fokus på arbeiderkvinner som har stått helt i fronten i håndteringen av krisen: Helse- og omsorgsarbeidere, butikkansatte og renholdere. Dette er yrker som virkelig har vist seg samfunnskritiske under pandemien. Samtidig er det lavtlønnsyrker, ofte med krevende arbeidsvilkår, ugunstig arbeidstid og der deltid fremdeles er et stort problem. - Det er derfor ikke bare en LO-sak, men et viktig samfunnsspørsmål at vi må prioritere lavtlønte og sørge for bedre arbeidsvilkår, påpeker Lødrup.  

Voldtekt er noe «alle» tar avstand fra. Likevel opplever om lag en av ti kvinner voldtekt i løpet av livet. Svært få anmelder, og enda færre av de som anmeldes blir stilt for retten og dømt. Mange kjenner til at Sverige har vedtatt en såkalt samtykkelov. Færre kjenner kanskje til at Danmark har gjort det samme, rett før jul i fjor. - Det er på høy tid å sette den norske lovgivningen under lupen, og vi har spennende gjester og panelsamtale om dette som vi ser fram til, sier Julie Lødrup.

Årets 8. mars-feiring arrangeres sammen med Arbeiderpartiet. Du kan delta på arrangementet på Facebook.