Arbeidslivets betydning for utviklingen i ulikhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidslivets betydning for utviklingen i ulikhet

De økonomiske forskjellene har økt i Norge – både når en ser på lønn, samlet inntekt og formue. Ulikhet drives av markedskrefter, og kan motvirkes gjennom politikk og velfungerende institusjoner i lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet. Nytt samfunnsnotat fra LO ser nærmere på arbeidslivets betydning for utviklingen i ulikhet.

Arbeid er den desidert største inntektskilden folk har, og deltakelse i arbeidslivet og måten arbeidslivet er organisert på er derfor helt avgjørende for utviklingen i økonomiske forskjeller blant folk.

Det har stor betydning om man er i arbeid, hvilken type arbeid, arbeidstid, hvor stor andel av verdiskapningen arbeidstakerne sitter igjen med og lønnsfordelingen mellom arbeidstakerne. I dette notatet ser vi nærmere på hvordan ulikheten i Norge påvirkes av utviklingen i arbeidslivet.

Samfunnsnotat nr 4/19 Arbeidslivets betydning for utviklingen i ulikhet.

Kontakt