Aldri mer 9. april!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Et hakekors som slåes i stykker av en slegge er motivet for minnesmerke utenfor Oslo Sentralbanestasjon.
Varfjell, Fredrik, Scanpix Avduking av minnesmerke for Osvald-gruppen utenfor Oslo Sentralbanestasjon i 2015

- Fred og frihet skal vi ikke ta for gitt. Aldri mer 9. april!

- Fred og frihet skal vi ikke ta for gitt. Norge som nasjon er avhengig av at hele befolkningen mobiliserer hvis det kreves.  Det skriver Heimevernsjef Eirik Kristoffersen og LO-sekretær Are Tomasgaard i en felles kronikk.

- Det er ikke forsvaret alene som skal forsvare Norge. Det er det norske folk som skal forsvare landet vårt, sier Are Tomasgaard – som også er leder i Landsrådet for Heimevernet.

Sammen med Heimevernsjef, Eirik Kristoffersen, går han ut og oppfordrer til økt oppslutning om Heimevernet ved årsdagen for markeringen av den tyske okkupasjon i 1940.

- Vårt åpne og tillitsbaserte samfunn kan utnyttes av de som vil oss vondt. Falske nyheter, økning i kriminalitet og voldsbruk, politikerforakt og alt som leder til usikkerhet i befolkningen vil degradere den tilliten som kjennetegner vårt samfunn.

- Et landsdekkende Heimevern med lokalkunnskap, sivil kompetanse og militær trening utgjør et betydelig hinder for påvirkningsoperasjoner og forsøk på å skape en slik mistillit. Heimevernet er forberedt på å sikre infrastruktur, avkrefte eller bekrefte informasjon, patruljere nærområder og rett og slett bidra til sikkerhet og trygghet og dermed også til at tilliten blir bevart hvis det kreves, skriver artikkelforfatterne i Nordnorskdebatt.no 

- Hvis statlige aktører utfordrer Norge gjennom å bruke virkemidler der grensene mellom fred, krise og krig blir uklare, har Heimevernet sin største styrke. Heimevernet er en fleksibel beredskapsorganisasjon som er klar til å støtte der behovet oppstår. Effektiv lokal beredskap – overalt alltid.