Akan vinner pris for spillproblematikk i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fire mennekser på scenen. To som deler ut prisen og to som mottar.
Prisen ble delt ut på SNSUS-konferansen i Tammerfors i Finland. SNSUS er en nordisk stiftelse etablert i 1999. Forkortelsen står for Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende. Foto: Bjørn Helge Hoffman

Akan vinner pris for spillproblematikk i arbeidslivet

Akan kompetansesenter vant pris for arbeidet med spillproblematikk i arbeidslivet. Arbeidet blir sett på som banebrytende og internasjonalt ledende på fagområdet. Tall fra Universitetet i Bergen viser at 122 000 har et problematisk forhold til spill i Norge, mens minst 34 000 personer har diagnosen pengespillavhengig, skiver Akan på sine nettsider.

Akan kompetansesenter skriver på sine nettsider: 

– Vi er utrolig stolte og glade. Vårt strategiske, langsiktige og systematiske arbeid med spillproblematikk blir lagt merke til også utenfor Norges grenser, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

Prisen ble delt ut Tampere i Finland på den 12. nordiske konferansen som SNSUS arrangerer om spill og spillproblematikk. Tittel på konferansen var “Nordic interfaces – gambling and gaming from research to practise”. Det var Akans to rådgivere Ine Weum og Jarle Wangen som både glade og overrasket mottok prisen.

Berører mange

Tall fra Universitetet i Bergen viser at 122 000 har et problematisk forhold til spill i Norge, mens minst 34 000 personer har diagnosen pengespillavhengig.

– Disse tallene er bestefallstenkning. Tallene er trolig høyere, fordi det er så mye skam knyttet til spillavhengighet. Mange møter moralsk fordømmelse. I kjølvannet av spilleavhengighet er det også ødelagte familier, ødelagte liv, ødelagt økonomi og selvmordstanker. Det rammer familier, barn, og arbeidsgiver, sier Jarle Wangen. Han har jobbet med spillproblematikk og avhengighet siden tidlig på 2000-tallet.

– Vår oppgave er å holde oss faglig oppdatert, følge med på trender og tendenser og å utvikle verktøy tilpasset målgruppen. På den måten bidrar vi målrettet med det vi kan for å støtte opp om et trygt og inkluderende arbeidsliv, og ikke minst verne den sårbare part, sier han.

Les mer på Akan sine nettsider