- Nå ser vi hva som er alternativet til solidaritet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på talerstolen til Arbeiderpartiets landsmøte.

- Nå ser vi hva som er alternativet til solidaritet

- Vi sto bak Solidaritetsalternativet. Nå ser vi hva som er alternativet til solidaritet. Ulikhetene øker mellom rik og fattig. Mellom de som har jobb og ikke har jobb. Det er ingen naturlov med små forskjeller. Det er noe vi kjemper for politisk, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da han i dag hilste Arbeiderpartiets landsmøte.

- Det gjør noe med oss som samfunn og mennesker når ulikhetene vokser. Der forskjellene er store vokser også konfliktene, og livskvaliteten går ned.

En villet politikk

Voksende ulikhet har mange årsaker. I Norge, og i mange andre land, ser vi at mange av de som faller etter, jobber i bransjer eller næringer der mange ikke er organiserte.

- I mange land har høyrepartier bevisst svekket fagbevegelsen. Det har blitt dyrere å være medlem, vanskeligere å tegne tariffavtaler, mer kronglete å bruke kampmidler.

En sterk fagbevegelse er en maktfaktor for vanlige folk

- Der fagbevegelsen har blitt svekket, har også vanlige folks andel av verdiskapingen gått ned. I Norge har vi klart å unngå dette, men også hos oss har forskjellene økt.

- Det burde være myndighetenes oppgave å løfte fram, dyrke, bidra til et organisert arbeidsliv, ikke forsvare eller anerkjenne det uorganiserte. Hvis man da mener at små forskjeller er en verdi vi bør strekker oss etter i Norge.

Ønsket lykke til

- Kamerater – jeg tror på at folk i fellesskap former sin egen framtid. Det har alltid vært grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. Det må vi ut og fortelle folk til høsten, sa LO-lederen og ønsket lykke til med landsmøtet og den forestående kommunevalgkampen.

Les talen i sin helhet her (kontrolleres mot framføring).

Følg Arbeiderpartiets landsmøte her.

Kontakt