- Det blir ikke mer og bedre jernbane av at private eller svensker overtar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Mange togskinner møtes
- Det blir ikke mer og bedre jernbane av at private eller svensker overtar, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

- Det blir ikke mer og bedre jernbane av at private eller svensker overtar

- Et blindspor! Det blir ikke mer og bedre jernbane av at private eller svensker overtar. Det som hjelper er nytt materiell og utbygging av spor og linjer, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om at SJ overtar jernbanestrekninger fra Vy.

Vy tapte anbudet på en rekke strekninger i Norge. Nå skal svenske SJ kjøre togene nord for Oslo, nærmere bestemt Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen.

- Det blir ikke mer og bedre jernbane av at private eller svensker overtar og i realiteten gis monopol på enkeltstrekninger, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Regjeringen mindre opptatt av kvalitet 

Mens kvalitet var vektet 60 prosent og pris vektet 40 prosent i konkurransen om den første trafikkpakken med blant annet Sørlandsbanen, er vektingen endret til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståelse i konkurransen om trafikkpakke nord.

- Dette viser at regjeringen  er mindre opptatt av å bygge ut en god jernbane som kan tjene det norske folk. Regjeringen tillater dessverre at kvalitet mer og mer skal gå på bekostning av pris.

Han mener regjeringen tar jernbanen i feil retning når de  i stedet legger opp til en ytterligere oppsplitting av tilbudet.

- Nå er det avgjørende at det nye selskapet ivaretar de ansatte, både når det gjelder arbeidssituasjon og lønns- og arbeidsvilkår.