- Skuffende langtidsplan for forsvaret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portrettbilde av Are Tomasgaard
- Forsvarsjefen har all grunn til å være skuffet over regjeringens forslag til ny langtidsplan, mener LO-sekretær Are Tomasgaard

- Skuffende langtidsplan for forsvaret

Regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvaret er uambisiøs. - Forsvarsjefen har all grunn til å være skuffet, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Regjeringen la i dag frem forslag til ny langtidsplan for Forsvaret (LTP). Regjeringen sier den skal trappe opp bemanningen i Forsvaret med to milliarder kroner hvert år de neste åtte årene. Forsvaret skal styrkes med 2500 soldater de neste åtte årene.

Problemet er at regjeringen med dette forslaget til LTP har lagt seg under den laveste anbefalingen fra forsvarssjefen.

- Forsvarsjefen har all grunn til å være skuffet over regjeringens forslag til ny langtidsplan Det er nedslående at man i dagens endrede sikkerhetspolitiske situasjon ikke har maktet å følge forsvarssjefens anbefalte råd, men lagt seg på et ambisjonsnivå som er vesentlig lavere enn det som forsvarsjefens har uttalt er nødvendig, sier LO-sekretær Are Tomasgard. 

Dersom man følger ambisjonsnivåene i forsvarssjefens fagmilitære råd, fremlagt høsten 2019, synes det som at regjeringen har lagt seg tett opp mot alternativ D, som forsvarssjefen beskrev som det laveste ambisjonsnivået.

Alternativ D «skal sikre en nasjonal evne til å løse Forsvarets oppgave i en ny sikkerhetspolitisk situasjon». Det betyr at dersom Norge skal delta i for eksempel internasjonale operasjoner vil dette å på bekostning av krav til nasjonal beredskap.

- Regjeringen fremhever at planen legger opp til at Forsvaret skal styrkes med 16,5 milliarder kroner over de neste åtte årene. Spørsmålet blir hva som er «friske penger» og hva som skal tas gjennom årlige kutt- i en alt presset sektor, sier Tomasgard.

LO er derfor skeptisk til det presenterte tallmaterialet, især når forsvarsministeren uttaler at effektivisering og pålegg utover den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen skal være 2 milliarder i løpet av de neste fire årene.

- Jeg lurer på hvordan forsvaret skal klare å hente inn dette, sier Tomasgard.

Regjeringen har lagt en åtte-årig plan for gjennomføring av foreslåtte tiltak og anskaffelser. LO stiller seg skeptisk til dette av flere grunner. For det første har ikke regjeringen kommunisert tydelig på et tidligere tidspunkt at man planlegger for 8 år. For det andre øker faren for at planlagte anskaffelser og investeringer skyves på i tid.

- LO har forståelse for at man ønsker forutsigbarhet, men det er samtidig viktig at det ligger reelle forpliktelser inne for de neste fire årene. Eksempelet med nye stridsvogner som er blitt skyvet på gjentatte ganger viser hvor vanskelig det blir når man ikke forplikter seg ordentlig, sier Tomasgard.

- Vi vil nå bruke litt tid på å lese gjennom forslaget til ny langtidsplan slik at vi får en ordentlig behandling av denne før stortingsbehandlingen i kommende vårsesjon, legger han til.

Kontakt