- Nå må de ledige trygges!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen foran LO-tillitsvalgte
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Det LO-lederen mener er den store utfordringen nå er imidlertid at regjeringen nekter å forlenge ordningen med forhøyede dagpengesatser for de permitterte og helt ledige.

- Nå må de ledige trygges!

- Det er bra at regjeringen har lyttet til arbeidslivets parter, og at den nå forlenger og utvider støtteordningen for serveringsbransjen og reiselivsbedriftene. Men nå må det være de arbeidslediges og de permittertes tur – de forhøyede dagpengesatsene må videreføres!

Det sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, etter at næringsminister Iselin Nybø fredag ettermiddag annonserte endringer i den nevnte støtteordningen. Endringene kommer etter et møte mellom departementet og arbeidslivets parter torsdag, der blant annet LO ga uttrykk for at ordningen måtte styrkes.

Blant endringene som gjøres er en forlengelse til og med februar måned 2021, samt en økning i grensen for maksimal utbetaling til 20 millioner kroner. Mellom 20 og 50 millioner kroner vil bedriftene få en 50 % avkortning. Regjeringen sier også at de vil styrke den såkalte ventilordningen, som åpner for å gi støtte til bedrifter som leverer varer og tjenester til reiselivet, uten at de kan motta støtte som reiselivsbedrifter. Samlet annonserer regjeringen at endringene vil koste 1,5 mrd. kroner. Forslaget er ennå ikke behandlet i Stortinget.

- Vi er fornøyd med at de utvider og forlenger ordningen, men vil måtte se nærmere på om utvidelsen er omfattende nok. Det som er et problem, er at det er mange bedrifter som rammes av koronatiltakene som faller utenfor ordningen. Etter vårt syn burde vi hatt en generell ordning som ikke skilte på næringskoder, men som ga kompensasjon til alle bedrifter med stort omsetningsfall, sier Gabrielsen.

Det LO-lederen mener er den store utfordringen nå er imidlertid at regjeringen nekter å forlenge ordningen med forhøyede dagpengesatser for de permitterte og helt ledige.

- LO har hele tiden vært for å gi bistand til bedrifter som sliter. Men det er en hårreisende urimelighet i at vi gir så mye bistand til bedriftene, mens arbeidstakere som blir permittert eller helt ledige må bære hele byrden alene. Mange permitterte og ledige har i utgangspunktet en lav inntekt. Det sier seg selv at det å motta 62,4 prosent av en inntekt på kanskje 300.000 kroner er alt for lavt for de fleste. I mange tilfeller er det ikke bare én, men to, familiemedlemmer som står uten jobb, og da rammer det selvsagt familieøkonomien hardt at dagpengesatsene går fra 80 til 62,4 prosent, sier Gabrielsen.

- Pandemien og smitteverntiltakene rammer svært skjevt og usosialt. De med usikker jobb og lavest inntekt rammes hardest. Deres inntektsbortfall har store konsekvenser for den enkelte, men bidrar også til å svekke kjøpekraften til husholdningene i en tid da det er behov for økt etterspørsel.

- Det er de forhøyede dagpengesatsene som har gjort det mulig for familiene å holde familien flytende, og det er de forhøyede dagpengesatsene som har bidratt til at ikke hele norsk økonomi stopper opp. Når regjeringen stanser ordningen fra nyttår vil det ramme tusenvis av familier på en helt urimelig måte, og det truer også landets økonomi, sier LO-lederen, og legger til:

- Regjeringen må ta til vettet, og de må gjøre det nå. Hvis ikke må Stortinget sette dem på plass!