- En regjering for vanlige arbeidsfolk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- En regjering for vanlige arbeidsfolk

-  Regjeringsplattformen til den nye rødgrønne regjeringen kan oppsummeres kort i en setning: Nå er det vanlige arbeidsfolks tur, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik som mener plattformen viser at det nå er slutt på å lempe regningen over på vanlige arbeidsfolk.  

LO-lederen mener at den nye regjeringens plattform forplikter seg til de viktigste kravene fra fagbevegelsen.

Arbeid og velferd

Dette er en regjeringsplattform som prioriterer arbeid og velferd.

- Den nye rødgrønne regjeringen legger opp til å gjenreise norsk industripolitikk. Vi får en mer aktiv næringspolitikk, som skaper jobber og kutter utslipp.

LO-lederen peker også på stans i privatiseringen og styrking av velferden som viktige seire i den rødgrønne regjeringsplattformen.

-  For LO har det vært viktig at pengene vi betaler i skatt bør gå til velferd, ikke til profitt for private selskaper. Nå blir dette stanset av den nye regjeringen, sier Følsvik som også er glad for at konkurranseutsetting og anbudsutsettelse i velferdstjenestene fases ut.  

Storrengjøring i norsk arbeidsliv

- Den nye regjeringen forplikter seg til å sette i gang med en storrengjøring i norsk arbeidsliv, sier Følsvik.

-  Nå kan vi endelig få ryddet opp i de uverdige forholdene og usikkerheten som alt for mange lider under, sier Følsvik og legger til:

-  Et av de første oppdragene til vår neste arbeidsminister blir å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse og styrke retten til heltid i lovverket.

Rettferdig pensjon

LO-lederen er glad for at den nye regjeringen lover å levere på LOs krav om rettferdig pensjon.

-  Våre medlemmer som har slitt seg gjennom et langt arbeidsliv skal få muligheten til å gå av med en verdig pensjon. De skal ikke avspises med smuler. Jeg er derfor glad for at det i regjeringsplattformen slås fast at den nye rødgrønne regjeringen skal innføre pensjon fra første krone, bidra til å sikre en ny AFP-ordning og gjenoppta forhandlinger om den såkalte særaldersgrensen, sier LO-lederen.

Kontakt