Foto: Trond Isaksen

Industri Energi hjelper arbeidsløse

For første gang holder Industri Energi kurs i jobbsøking for arbeidsledige medlemmer. Tilbudet er svært godt mottatt, og de to første kursene ble fulltegnet på rekordtid.

I løpet av kurset lærer deltakerne om alt fra CV-skriving til nettverksarbeid. Hans viktigste budskap er at arbeidssøkere må bli kompetansebevisste. Man må synliggjøre den kompetansen man har, og som har bruksverdi i arbeidsmarkedet. Mange av de som kommer fra oljenæringen må sannsynligvis skifte bransje. Da gjelder det å satse på de ferdighetene som har overføringsverdi.

Kurskoordinator Leif Gunnar Rottem i Industri Energi forteller at dette jobbsøkerkurset er det første i sitt slag for forbundet. De fleste deltakerne kommer fra Vestlandet og har jobbet i oljerelaterte stillinger innen bransjer som forpleining, boring og i ingeniørbedrifter. Men kurset er åpent for alle. Industri Energi favner mange ulike næringer.

Målet er å gjøre arbeidsledige medlemmer bedre rustet til å finne nye jobber.

– Industri Energi har tilbudt medlemmer gratis kurs i alle år, også arbeidsledige. De er fullgode medlemmer de, som alle andre. Det får vi også gode tilbakemeldinger på, sier Rottem.

Foreløpig er det kun planlagt to jobbsøkerkurs. Han utelukker imidlertid ikke at det kan komme flere i fremtiden.

 Les hele saken på Fri Fagbevegelse

Flere aktuelle saker

Se alle artikler