Foto: Trond Isaksen Foto: Trond Isaksen

Fremtidens arbeidsmarked og delingsøkonomi

- Vi lever i en tid med store og enestående endringer – en revolusjon. Det skriver forbundsleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Jonny Simmenes, i dette innlegget.

McKinsey Institute har sammenlignet den pågående «revolusjonen» med den industrielle, og kom til en konklusjon om at ting nå skjer ti ganger raskere og med 3000 ganger så stor virkning.

Roboter
Den teknologiske endringen utfordrer foruten store bedrifters eksistens det fremtidige arbeidsmarkedet. Et forskningsarbeid utført av Frey og Osbourne ved Oxford Universitet, viser at av 900 yrker er nesten halvparten truet av kunstig intelligens, roboter og kommende teknologi.

Leie fremfor å eie
Dette reiser prinsipielle spørsmål om arbeid, kvaliteten på arbeidet og vår levestandard.

Ny teknologi setter oss i stand til å koble etterspørsel og tilbud etter arbeidskraft på helt nye måter. Internettbaserte måter å dele og distribuere varer og tjenester på, griper om seg i rekordfart. Delingsøkonomiens forretningsmodell går ut på å leie fremfor å eie. Fint for forbruker. Men med store konsekvenser om arbeid fremover i større grad vil bli organisert som «tilfeldig arbeid».

Tilfeldig arbeid
Selskaper som Uber har svært få ansatte og ting de selv eier. Likevel konkurrerer de via P2P-app med transportnæringen over hele verden. Airbnb eier ikke et eneste overnattingssted, men hevder å kunne tilby overnatting i 34 000 byer og har mer enn 60 millioner gjester.

I utlandet finnes et hopetall av tjenester der personer tar seg tilfeldige arbeidsforbindelser som hundeluftere, lærere, flyttefolk, privatbil-utleier, turistguider, levende reklameskilt-aktører osv. I Norge, hvem og hvordan defineres vilkårene for hva som utføres i regi av tjenestene «FINN oppdrag» og «FINN småjobber»?

Mindre kontroll
Med utviklingen følger grobunn for et uregulert arbeidsmarked der fortjeneste og skatt forsvinner ut av hendene på fellesskapet, såvel som kontroll med vilkår og standarder for dem som utfører arbeidet. Dette vitner om at vi ikke ukritisk kan omfavne delingsøkonomiens positive sider.

Det er fantastisk hvordan teknikken setter oss i stand til å utnytte ressursene våre bedre. Samtidig vil det være svært naivt ikke å ta inn over seg at utviklingen også byr på utfordringer.

Nødvendig med reguleringer. Delingsøkonomien bringer med seg utfordringer fagbevegelsen må ta et ansvar for. Regulering kan vise seg nødvendig for å demme opp for uheldige konsekvenser som vil føre til ny utrygghet for mange. Historien har en tendens til å gjenta seg.

Jonny Simmenes, forbundsleder FLT

Flere aktuelle saker

Se alle artikler