- Kjemper imot vind

Norge er det eneste landet i Nord-Europa som ikke har bygget eller tatt beslutning om å bygge en havvindpark.

Publisert 26.04.15, endret15.05.15 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Siragrunnen Vindpark kunne blitt startskuddet for understellindustri med potensial for milliardeksport og hundrevis av arbeidsplasser. Men NVE sier nei.

I verste fall blir det ikke noe av. I beste fall lykkes vi og skaper noe av stor samfunnsmessig verdi. Uansett er det aktørene som tar all risiko. Vi ber ikke om én krone i subsidier, så for myndighetene er det bare oppside, sier daglig leder i Siragrunnen AS, Harald Dirdal.

Fabrikken kan gi fast jobb til mellom 400 og 500 personer, og en omsetning på mellom 2 og 2,3 milliarder kroner i året. Inkludert ringvirkninger regner man med at den nye virksomheten vil generere så mange som 1100 arbeidsplasser.

– Mens andre land i Europa satser tungt, har man i Norge ikke vært i stand til å legge til rette for denne næringen. Nå er vi faktisk det eneste landet i Nord-Europa som ikke har bygget eller fattet beslutning om å bygge en vindmøllepark. Det forteller om en manglende prioritering av fornybar energi i Norge som er helt spesiell, sier tidligere Flekkefjord-ordfører Sigmund Kroslid.

LO-sekretær Are Tomasgard sier at LO følger med på hvordan anken på avslaget fra NVE blir behandlet. LO har først og fremst tatt til orde for behovet for en demonstrasjonspark for offshore vindkraft, påpeker han, men han fremhever Siragrunnen som et interessant prosjekt.

– Det industrielle perspektivet knyttet til betongunderstell til vindmøller er spennende. Det bygger videre på norsk kompetanse utviklet i petroleumsnæringen, sier Tomasgard.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler